0 Položek
Počet Název Cena
Položek
Celkem bez DPH


DPH 21 %
Celkem včetně DPH

Převodníky sériových rozhraní

Pro konverzi mezi jednotlivými typy sériových rozhraní nebo pro jejich přenos na větší vzdálenosti či potlačení vlivu elektromagnetické rušení slouží převodníky sériových rozhraní a mediakonvertory na optickou linku nebo bezdrátový přenos. Jejich úlohou je propojení zařízení s rozdílnými typy rozhraní RS-232/422/485, nebo prodloužení či zesílení sběrnic RS-422/485. K externímu rozšíření počtu sériových nebo USB portů u počítačů slouží USB-to-serial převodníky a USB huby. V nepříznivých prostředích a venkovních aplikacích jsou nutné přepěťové ochrany pro potlačení napěťových špiček vyvolaných atmosférickými výboji nebo spínacími pulzy v napájecí síti a galvanické oddělovače zabraňující vlivům zemních smyček na spolehlivost komunikace.