0 Položek
Počet Název Cena
Položek
Celkem bez DPH


DPH 21 %
Celkem včetně DPH

Měření a sběr dat

Pro rychlé a efektivní řízení je potřeba mít dostatečné množství aktuálních informací o stavu systému. 

Systémové stavy měříme ve formě fyzikálních veličin, jakými jsou teplota, rychlost, hmotnost, osvětlení apod. Při průmyslové automatizaci se tyto fyzikální veličiny převádějí na veličiny elektrické. 

Obdobně pro ovládání systémů je potřeba fyzikální veličiny generovat. Mezi nejběžnější typy signálů snímaných nebo generovaných zařízeními pro měření a sběr dat patří napětí, proud a frekvence.

Pro zpracování fyzikálních veličin pomocí řídicích systémů nebo počítačů se používají interní a externí převodníky. 

Interní

  • Umísťují se dovnitř počítačové skříně či řídicího systému. Mohou být umístěny také samostatně mimo zařízení zpracovávající data a jsou k němu připojeny přes komunikační rozhraní.
  • Výhoda: rychlejší převod fyzikální veličiny na výpočetní informaci (vzorkování), a tím možnost jejího častějšího zpracování
  • Nevýhoda: nutnost přímého připojení technologických signálů k počítači nebo řídicímu systému, a tím větší riziko poškození systému a ovlivnění technologického signálu delším vedením a vnějším rušením

Externí

  • Výhoda: snazší současné nebo střídavé sdílení mezi více systémy a možnost měřit signál blíže jeho zdroji a tím eliminovat rušivé vlivy
  • Externí vstupní nebo výstupní převodníky rozdělujeme podle provedení na kompaktní a modulární.

Nevíte si rady?

Kontaktujte naše obchodní specialisty na telefonu +420 597 407 321-6 nebo na sales@elvac.eu.