Podrobné kontakty

Podrobné kontakty

 


A

Ing. Petr Adámek
Projektový manažer
Tel: +420 597 407 246
GSM: +420 731 640 177
petr.adamek@elvac.eu

B

Ing. Andrea Bajgarová
Provozní ekonomka
Tel: +420 597 407 307
andrea.bajgarova@elvac.eu

C

Ing. Zbyšek Ciompa
Ředitel společnosti ELVAC a.s.
Tel: +420 597 407 101
GSM: +420 602 505 685
zbysek.ciompa@elvac.eu

Bc. Jana Čonková
Obchodní oddělení - ELVAC SK
GSM: +421 322 023 271
jana.conkova@elvac.eu

D

Ing. Michal Darda
Vedoucí sekce elektro projekce
Tel: +420 597 407 211
GSM: +420 725 017 887
michal.darda@elvac.eu

Ing. Lionel Doležal
Jednatel ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tel: +420 595 700 502
lionel.dolezal@elvac.eu

Ing. Miroslav Dorko
Oblastní manažer - pobočka Praha
Tel: +420 224 914 608
GSM: +420 724 024 937
miroslav.dorko@elvac.eu

Mgr. Jaromír Drozdek
Provozní ředitel
Tel: +420 597 407 361
GSM: +420 724 510 044
jaromir.drozdek@elvac.eu

Michael Shane Duvall
Process Engineer
shane.duvall@elvac.eu

E

Josef Ecler
Obchodní manažer - pobočka Praha
Tel: +420 224 914 608
GSM: +420 721 007 939
josef.ecler@elvac.eu

F

Patrik Faldyna
Jednatel společnosti
PROMEDIA - Světelné reklamy a.s.
Tel: +420 597 407 100
GSM: +420 724 230 041
patrik.faldyna@elvac.eu

Roman Fojtík
Vedoucí zakázek
Systémy pro energetiku
Tel: +420 597 407 365
GSM: +420 606 122 004
roman.fojtik@elvac.eu

G

Jaroslav Gajdičiar, DiS.
Key Account Manager
Tel: +420 597 407 325
GSM: +420 724 290 625
jaroslav.gajdiciar@elvac.eu

Ing. Michal Gajdúšek
Výkonný ředitel ELVAC SK
Tel: +421 322 023 270
GSM: +421 911 203 510
michal.gajdusek@elvac.eu

Tomáš Gebauer
Obchodní zástupce
Tel: +420 597 407 326
GSM: +420 725 763 300
tomas.gebauer@elvac.eu

Jan Grossmann
Manažer strategického rozvoje
Systémy pro energetiku
Tel: +420 597 407 341
GSM: +420 602 527 785
jan.grossmann@elvac.eu

H

Ondřej Holisz
Obchodní referent
Tel: +420 597 407 320
GSM: +420 736 514 989
ondrej.holisz@elvac.eu

Ing. František Honajzer
Obchodník
Tel: +420 597 407 342
GSM: +420 724 264 170
frantisek.honajzer@elvac.eu

David Humplík
Logistik - manipulant
Tel: +420 597 407 335
david.humplik@elvac.eu

CH

Martina Chlapková
Obchodní referent
Tel: +420 597 407 214
martina.chlapkova@elvac.eu

Ing. Tomáš Chlopčík
Technická podpora
Tel: +420 597 407 339
GSM: +420 602 503 116
tomas.chlopcik@elvac.eu

Petr Chvostkěvič
Obchodní zástupce
Tel.: +420 597 407 213
GSM: +420 602 505 405
petr.chvostkevic@elvac.eu

Karel Chromčák
Obchodní manažer
Tel: +420 597 407 261
GSM: +420 734 682 247
karel.chromcak@elvac.eu

Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
Obchodní ředitel
Tel: +420 597 407 301
GSM: +420 602 210 767
jaroslav.chylek@elvac.eu

K

Ing. Michal Kahánek
Produktový manažer
Tel: +420 597 407 324
GSM: +420 602 293 872
michal.kahanek@elvac.eu

Ing. Irena Kahánková
Specialista ISŘ
Tel: +420 597 407 305
irena.kahankova@elvac.eu
 

Ing. Ondřej Kania
Projektový manažer
GSM: +420 724 844 378
ondrej.kania@elvac.eu

 

Ing. Miroslav Kocur
Vedoucí divize
Systémy pro energetiku
Tel: +420 597 407 323
GSM: +420 724 332 933
miroslav.kocur@elvac.eu

Klára Kočarová Pechová
Produktový manažer
Tel: +420 597 407 313
GSM: +420 731 843 560
klara.kocarova@elvac.eu
 

Ing. Jan Kordas
Vedoucí oddělení Vývoj
Systémy pro energetiku
Tel: +420 597 407 353
GSM: +420 777 856 593
jan.kordas@elvac.eu

Mgr. Ludvík Kraus
Projektový manažer
GSM: +420 724 474 486
ludvik.kraus@elvac.eu
 

Jana Křižáková
Referent nákupu
Tel: +420 597 407 314
jana.krizakova@elvac.eu
 

Michaela Kučeříková
Referent nákupu
Tel: +420 597 407 316
michaela.kucerikova@elvac.eu

Ing. Marian Kuruc
Vedoucí odd. technická podpora
a realizace zakázek
Systémy pro energetiku
Tel: +420 597 407 348
GSM: +420 724 732 482
marian.kuruc@elvac.eu

L

RNDr. Pavel Lazecký
Vedoucí měřicí skupiny
Tel.: +420 595 700 503
GSM: +420 606 753 900
pavel.lazecky@elvac.eu

Ing. Pavel Lexa
Obchodní zástupce
GSM: +420 734 695 632
pavel.lexa@elvac.eu

 

Martin Löw
Servisní technik
Tel: +420 597 407 337
GSM: +420 602 293 516
martin.low@elvac.eu

M

Jiří Menšík
Vedoucí servisu a TP
Tel: +420 597 407 336
GSM: +420 724 513 105
jiri.mensik@elvac.eu

Petra Menšíková, DiS.
Referent nákupu
Tel: +420 597 407 317
petra.mensikova@elvac.eu

 

Bc. Bronislav Musil
Produktový manažer
Tel: +420 597 407 321
GSM: +420 724 106 124
bronislav.musil@elvac.eu

 

N

Bc. Jan Neuvirt
Specialista nákupu
Systémy pro energetiku
Tel: +420 597 407 315
jan.neuvirt@elvac.eu

O

Ing. Josef Ovádek
Vedoucí konstruktér
GSM: +420 725 791 750
josef.ovadek@elvac.eu

P

Otmar Pavlenka
Projektový manažer
GSM: +420 731 632 615
otmar.pavlenka@elvac.eu

Anton Pojezdala
Mistr výroby rozvaděčů
Tel: +420 597 407 269
GSM: +420 731 690 943
anton.pojezdala@elvac.eu

Ing. Ondřej Petrtýl, Ph.D.
Vedoucí sekce strojového vidění
Tel: +420 597 407 240
GSM: +420 730 590 882
ondrej.petrtyl@elvac.eu
 

Tomáš Průdek
Vedoucí strojního inženýringu
GSM: +420 721 457 013
tomas.prudek@elvac.eu
 

R

Ing. Róbert Raninec
Obchodní oddelení - ELVAC SK
Tel: +421 32 640 17 66
GSM: +421 911 937 001
robert.raninec@elvac.eu

Ing. Jana Riplová
Vedoucí fyzikální a chemické laboratoře
Tel: +420 595 700 501
GSM: +420 739 320 034
jana.riplova@elvac.eu

Ing. Bohuslav Rodzenák
Vedoucí výroby rozvaděčů
Tel: +420 597 407 264
bohuslav.rodzenak@elvac.eu

Ing. Eva Rychtecká
Obchodní referent
Systémy pro energetiku
Tel: +420 597 407 311
eva.rychtecka@elvac.eu

S

Ing. Petr Slunský
Vedoucí marketingu
Tel: +420 597 407 308
GSM: +420 775 767 961
petr.slunsky@elvac.eu
 

Radim Svoboda
Projektový manažer
Tel: +420 597 407 362
GSM: +420 602 738 362
radim.svoboda@elvac.eu

Bc. Robert Sztabla
Obchodní manažer
Tel: +420 597 407 322
GSM: +420 724 103 243
robert.sztabla@elvac.eu

Jozef Šarina
Obchodník - ELVAC SK
Tel: +421 322 023 271
GSM: +421 911 280 934
jozef.sarina@elvac.eu

Ing. Dušan Šelong
Vedoucí elektro-inženýringu
Tel: +420 597 407 241
GSM: +420 799 508 612
dusan.selong@elvac.eu

Michal Šťastný
Servis a technická podpora
GSM: +421 911 137 001
michal.stastny@elvac.eu
 

Ing. Peter Štastný
Obchodník - ELVAC SK
Tel: +421 322 023 271
GSM: +421 910 798 975
peter.stastny@elvac.eu

Mgr. Denisa Švachová
Administrativa, obchodní odd. ELVAC SK
Tel: +421 326 401 766
Tel: +421 903 366 326
denisa.svachova@elvac.eu

Ing. Jiří Švrčula
Technický ředitel ELVAC EKOTECHNIKA
Tel: +420 595 700 507
GSM: +420 602 567 277
jiri.svrcula@elvac.eu

V

Tomáš Václavek
Obchodník
Tel: +420 597 407 215
GSM: +420 737 955 934
tomas.vaclavek@elvac.eu

Ing. Dušan Vavrečka
Produktový manažer
Systémy pro energetiku
Tel: +420 597 407 311
GSM: +420 602 527 676
dusan.vavrecka@elvac.eu

Petra Viceníková
Marketingový specialista
Tel: +420 597 407 300
GSM: +420 723 292 732
petra.vicenikova@elvac.eu

Petr Vicherek
Obchodní zástupce
Tel: +420 597 407 215
GSM: +420 602 219 914
petr.vicherek@elvac.eu

W

Jaromír Wajda
Vedoucí odd. Výroba elektroniky
Systémy pro energetiku
Tel: +420 597 407 315
GSM: +420 724 509 498
jaromir.wajda@elvac.eu

Ing. Petr Walder
Vedoucí sekce obchodu
elektro-inženýringu
Tel: +420 597 407 201
GSM: +420 630 487 745
petr.walder@elvac.eu

Z

Ing. Marie Zezulková
Asistentka vedení
Tel: +420 597 407 100
GSM: +420 736 772 639
marie.zezulkova@elvac.eu

Luděk Zuzaňák
Produktový manažer
Tel: +420 597 407 212
GSM: +420 607 946 207
ludek.zuzanak@elvac.eu

ELVAC a.s.
ELVAC a.s.
Hasičská 930/53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
ELVAC a.s.
+420 597 407 100
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín, Slovenská republika
+421 326 401 766
+421 326 401 766
DENESA s.r.o.
Količín 150
769 01 Holešov, Česká republika
+420 573 394 048
Map