Certifikáty

Certifikáty

Hlavním posláním ELVAC je produkovat průmyslové aplikace a výrobky na vysoké úrovni jakosti a v dodacích lhůtách dle individuálních požadavků zákazníků.

Společnost ELVAC a.s. je certifikována dle norem řízení jakosti:

V prvních třech systémech jsme certifikováni pro oblasti:

  • Projekce a výroba rozvaděčů 
  • Velkoobchod s průmyslovým elektro-materiálem
  • Projekty obecné automatizace, konstrukce a dodávky jednoúčelových strojů a zařízení
  • Vývoj, výroba, dodávky a servis průmyslových a speciálních PC systémů, řídicích systémů, reklamních a zobrazovacích panelů

Pro normu ČSN ISO/IEC 27001:2014 jsme cestifikováni pro oblast:

  • Vývoje, výroby, dodávek a servisu průmyslových, speciálních a řídicích systémů.

Jsme oficiálními distributory společností  MOXA Inc.IEI Technology Corp. a GETAC Technology Corp.


Společnost ELVAC SOLUTIONS s.r.o. je certifikována dle následujících norem:


Společnost ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. má certifikovanou laboratoř dle normy:


Společnost ELVAC SK s.r.o. disponuje oprávněním k montáži kamerových a bezpečnostních systémů:


Ochrana duševního vlastnictví

Společnost ELVAC si cení vlastních výsledků výzkumu a vývoje a proto v rámci ochrany svého know-how registruje svá unikátní řešení u Úřadu průmyslového vlastnictví. ELVAC a.s. je majitelem celé řady ochranných známek vlastních výrobků.

V roce 2014 navíc získala osvědčení o užitném vzoru na zařízení pro měření elektrických veličin na vedení vysokého napětí, zahrnujícího alespoň jeden snímač elektrické veličiny, uspořádaný ve společném pouzdru s blokem napájení.

Druhý užitný vzor na zařízení pro sledování poruchových stavů na vedení či vývodech vysokého nebo nízkého napětí, zahrnujícího měřící blok, který je napojen na blok pro detekci poruchového stavu, propojený s napájecím zdrojem.

 

osvedčení 

ELVAC a.s.
ELVAC a.s.
Hasičská 930/53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
ELVAC a.s.
+420 597 407 100
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín, Slovenská republika
+421 326 401 766
+421 326 401 766