Dotace

Dotace

Společnost ELVAC úspěšně realizovala a realizuje řadu projektů v rámci programů financovaných z prostředků Evropské unie.
 

Operační program ZAMĚSTNANOST

Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Operační program POTENCIÁL

Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Operační program TIP

Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LLZ)

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014

  • Návrh zařízení pro testování katalyzátorů pro oxidaci těkavých organických láte

Program podpory stáží žáků a studentů ve firmách

Program podpory Technologické agentury České republiky

ELVAC a.s.
ELVAC a.s.
Hasičská 930/53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
ELVAC a.s.
+420 597 407 100
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín, Slovenská republika
+421 326 401 766
+421 326 401 766