Historie

Historie

Představujeme Vám stručnou historii společnosti.

2019

Koupě vlastnického podílu ve výrobní společnosti Denesa s.r.o., sídlící v Holešově.

2018

Pořízení nových obchodních a kancelářských prostor na ulici Hasičská o výměře 5.800 m2 .

2017

Pořízení nových výrobních a kancelářských prostor na ulici Mostárenská, Ostrava-Vítkovice o výměře 1200 m2 . Přesun strojní výroby do nových prostor.

2016

Společnost získala certifikaci systému řízení bezpečnosti informací ČSN EN ISO 27001. Rozšířila tak dříve získané certifikáty ČSN EN ISO 9001, 12207, 14001, 20000 A OHSAS 18001.

2014

V sídle společnosti ELVAC a.s. v Ostravě byla uvedena do provozu laboratoř pro výzkum a vývoj nových řídicích systémů v oblasti energetiky a průmyslové automatizace.

2013

Transformace společnosti – spojení firem ELVAC IPC s.r.o. a ELVAC AUTOMATION s.r.o do jedné společnosti ELVAC a.s. se sídlem na Hasičské 53 v Ostravě.

2011

Společnost slaví 20 let od založení velkým reprezentačním plesem.

2010

Pro další úspěšný rozvoj společnosti ELVAC EKOTECHNIKA bylo rozhodnuto o výstavbě jejího nového sídla na ulici Tavičská 23 v Ostravě, které bude optimálně přizpůsobeno provozu a potřebám této společnosti. 

2009

Společnost úspěšně dokončila svoji transformaci a ve všech jejích dceřiných firmách se zažilo označení ELVAC.

2008

Změna názvu - v průběhu roku 2008 a 2009 všechny organizační jednotky holdingu postupně převzaly název ELVAC do názvu svých obchodních jmen místo dřívějšího pojmenování ELCOM. Tato změna odrážela vstup společnosti VAE CONTROLS, s.r.o., jakožto strategického partnera, do společnosti ELCOM GROUP a.s. 

2007

Společnost ELCOM IPC, s.r.o. byla certifikována i podle standardů ISO 14001 a OHSAS 18001.

2006

Vzhledem k trvalému růstu a rozvoji společnost přesídlila do nové budovy, která lépe kapacitně dostačovala potřebám společnosti. Současné sídlo se nachází na ulici Hasičská v Ostravě-Hrabůvce. Došlo ke kapitálovému vstupu elektroinženýrské společnosti Ingelectric a.s. do dceřiné společnosti ELCOM AUTOMATION, s.r.o. Toto spojení přineslo širší odborné zázemí a možnost proniknutí na nové trhy. Byla založena dceřiná společnost ELCOM PROMEDIA, s.r.o., zabývající se výrobou neonové a světelné reklamy.

2005

Zavedení holdingových pravidel, řízení a organizace ve společnosti ELCOM GROUP a.s.  Do dceřiných společností ELCOM AUTOMATION s.r.o., ELCOM EKOTECHNIKA s.r.o. byly vyčleněny další činnosti.
Založení společnosti ELCOM GROUP, s.r.o. (Slovensko) v Trenčíně se zaměřením na dodávky zboží a služeb v oblasti průmyslových a speciálních PC systémů.

2004

Zavedení holdingových pravidel řízení a organizace ve společnosti ELCOM GROUP a.s. Další činnosti byly vyčleněny do dceřiných společností ELCOM AUTOMATION, s.r.o. a ELCOM EKOTECHNIKA, s.r.o.

2003

Dceřiná společnost ELCOM IPC, s.r.o. přijala systém řízení kvality ISO 9001:2000, a to jak pro výrobu, tak pro vývoj a servisní služby.

2002

Založení společnosti ELCOM IPC PRAHA, s.r.o. se zaměřením na poskytování servisních služeb.

1999

Založení společnosti ELCOM GROUP a.s. a transformace společnosti ELCOM s.r.o. na akciovou společnost. Založení společnosti ELCOM IPC, s.r.o. a převedení činnosti v oblasti výroby a dodávky průmyslových a speciálních počítačových systémů do této společnosti.

1997

Vybudování nového sídla společnosti na Místecké ulici v Ostravě-Vítkovicích.

1995

Zahájení činnosti společnosti ELCOM AUTOMATION, s.r.o.

1994

Stáží v Norském institutu pro výzkum ovzduší (NILU) byla navázána spolupráce s divizí Ekotechnika a došlo k rozvoji metod monitorování organických polutantů.

1993

Zahájení velkoobchodního prodeje komponent a přístrojů pro průmyslovou automatizaci a elektrotechniku.

1991

Založení společnosti ELCOM s.r.o. s orientací na služby v oblasti automatizace, průmyslové výpočetní techniky a ekotechniky.

ELVAC a.s.
ELVAC a.s.
Hasičská 930/53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
ELVAC a.s.
+420 597 407 100
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín, Slovenská republika
+421 326 401 766
+421 326 401 766