Energetika

Energetika

   2018/04 Řídicí systém pro distribuční trafostanice


   2017/3-4 Energetická efektivita


   2016/10 Řízení distribuční sítě pomocí automatizačních funkcí v RTU ELVAC


  2015/10 Systém pro efektivní nakládání s energií a energetickým zařízením -  EMS

   2015/08-09 Panelový počítač pro vysokozdvižné vozíky

   2015/03 Výzkumná a vývojová laboratoř firmy ELVAC


   2014/11 RTU a měření kvality pro distribuční sítě

   2014/11 Bezventilátorové počítače Nexcom přispívají ekologičtějšímu provozu

   2014/8-9 Podniková energetika

  2014/07 Zlepšete kvalitu životního prostředí vybavením vozidel telematickými počítači Nexcom

   2014/06 Řízení obnovitelných zdrojů energie a energetický management

 2014/03 Ethernetové přepínače pro integraci inteligentních elektrických rozvodných stanic s duální podporou MMS a SNMP

   2014/03 Elvac RTU jednotky pro Smart Grid


   2013/07 Počítač DRPC-100, řešení pro měření a regulaci

   2013/07 Dispečerské řízení obnovitelných zdrojů energie

   2013/06 Ethernetové přepínače a vestavné počítače s podporou přesné časové synchronizace IEEE 1588v2 pro automatizaci elektrických rozvodných stanic

   2013/04 Dispečerské řízení obnovitelných zdrojů energie


   2012/12 Přenos a distribuce elektřiny

   2012/07 Obnovitelné zdroje energie


   2011/12 Přenos a distribuce elektřiny

   2011/7 Obnovitelné zdroje energie

   2011/6 Inteligentní sítě


   2010/08-09 Telemetrické jednotky RTU7x

   2010/03 Telemetrické jednotky RTU7x

 

ELVAC a.s.
ELVAC a.s.
Hasičská 930/53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
ELVAC a.s.
+420 597 407 100
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín, Slovenská republika
+421 326 401 766
+421 326 401 766
DENESA s.r.o.
Količín 150
769 01 Holešov, Česká republika
+420 573 394 048
Map