Řízení distribuční sítě pomocí automatizačních funkcí v RTU ELVAC

Řízení distribuční sítě pomocí automatizačních funkcí v RTU ELVAC

Řídicí jednotky firmy ELVAC mohou vykonávat řadu automatizačních úloh, které je možné vytvořit nebo upravovat podle potřeby zákazníka. Úlohy lze vytvářet nad signály, měřením a výstupy RTU jednotky pomocí logických funkcí. Z logických funkcí a časovačů jsou vytvořeny funkční bloky, které lze použít pro složitější logické obvody s využitím například klopných obvodů, které si uchovávají hodnotu v předcházejícím cyklu.

Pro vytvoření automatizačních funkcí slouží editor funkčních bloků, který je možné spustit přes webové rozhraní jednotky nebo pomocí uživatelského softwaru RTU jednotky. Editor funkčních bloků se otevře přes kontextovou nabídku podřízených jednotek RTU nebo virtuálních jednotek. Je také možné zpracovat signály z jiných jednotek, k tomu je možné použít kanály virtuální jednotky a na ně mapovat kanály jiné jednotky.

Editor funkcí v RTU ELVAC

Vytváření automatizačních funkcí je velmi snadné a přehledné. Práce s funkčními bloky v RTU je velmi podobná programování standardních logických automatů (PLC). Grafické výstupy z editoru funkčních bloků je možné použít jako součást projektové dokumentace pro řešení konkrétní automatizační úlohy.

Příklady automatizační úlohy v řízení distribuční sítě:

  • řešení automatického záskoku na rozvodně nebo ve větší distribuční trafostanici (DTS),
  • řešení blokovacích podmínek na rozvodně,
  • regulace výkonů u obnovitelných zdrojů (OZE),
  • automatické vypnutí úsekového odpínače (DOÚ) v druhé nebo třetí beznapěťové pauze mezi opětovným zapínáním recloseru nebo vypínače na rozvodně.

RTU jednotky firmy ELVAC dokáží kombinovat automatizační funkce s vlastními ochrannými funkcemi a celou řadou komunikačních rozhraní i protokolů (např. IEC 60870-5-101,103,104, IEC 61850, DNP3, MODBUS) stejně jako mnohé vývodové terminály, což lze s velkou výhodou použít právě pro automatizaci distribuční sítě na všech úrovních.

Obsluha v místě řízené technologie může využít další funkci RTU jednotek RTU7 zobrazovač. Zobrazovač v RTU jednotce používá SVG soubory, které mohou být získány z exportu ze SCADA systému nebo mohou být nakresleny ručně ve freeware SW Inkscape. Schéma může být nakresleno jako standardní obrázek v aplikaci Inkscape. 

Tvorba obrázku v SW Inkscape

Kreslením mohou být definovány následující aktivní oblasti:

  1. Stránky, které definují přesuny mezi celým náhledem a detaily schéma/plánem.
  2. Aktivní objekty (odkazy) s vazbou na přepínání mezi stránkami.
  3. Aktivní objekty (vstupy/výstupy) s vazbou na signály z RTU jednotek.

Pro zobrazení řízené technologie je možné k RTU jednotce připojit jakýkoliv zobrazovací panel s webovým prohlížečem. Může to být smartphone, tablet, notebook, panelový počítač apod. Firma ELVAC nabízí celou řadu těchto zobrazovačů, které mohou v tomto případě fungovat jako jednoduché a cenově přijatelné rozhraní člověk - zařízení (HMI).

Celý článek ke stažení ZDE

Pro více informací kontaktujte naše odborníky na tel. čísle +420 597 407 323 nebo e-mailu sales@elvac.eu

Více řešení pro energetiku >> 

ELVAC a.s.
ELVAC a.s.
Hasičská 53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
ELVAC a.s.
+420 597 407 100
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín, Slovenská republika
+421 326 401 766
+421 326 401 766