Project

Systém měření a vyhodnocení přesné pozice částí robotického ramene s prostorovou orientací

Vyhodnocování přesnosti a kvality vyráběných komponent je jeden z hlavních prvků pro zvýšení konkurenceschopnosti ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku zejména v oblastech, kde jsou kladeny vysoké nároky na automatizaci výroby přesných komponent. Proto cílem tohoto projektu je výzkum, výroba a testování funkčnosti automatizovaného pracoviště pro vyhodnocení přesnosti a kvality vyvíjených komponent.

Stěžejním prvkem tohoto projektu je použití šestiosého robotického ramene, které se využívá v mnoha průmyslových odvětvích. S ohledem na stále zvyšující se požadavky na přesnost vyráběných komponent je zaměření tímto směrem zásadním technickým problémem a výzvou do budoucnosti a prosperity na světovém trhu.

Základní otázkou projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti zvýšení přesnosti pohybů a pozice šestiosého robotického ramene. Vyvinuté automatizované pracoviště bude zkoumáno a budou aplikovány následující nezbytné funkční prvky pro výrazné zpřesnění.

Šestiosé robotické rameno bude sloužit jako testovací zařízení, které bude osazováno vybranou a vyvíjenou senzorikou. Tyto vyvinuté a zvolené typy senzorických systémů pomohou ke zvýšení přesnosti pohybů a pozice. S přesností pohybu a pozice se výrazně zlepší i prostorová orientace robotického ramene. Se vzniklého softwarového řešení (výpočty pozic a pohybů) z naměřených dat se s využitím matematických metod vytvoří software a hardware pro měření a porovnávání pozice jednotlivých částí ramene s vyhodnocením prostorové orientace.

Výsledkem řešení projektu bude prototyp, sestávající se z kombinace senzorických systémů, na kterých bude aplikováno speciální softwarové řešení. Díky tomuto řešení docílíme výrazně zvyšující se přesnost pohybů, pozice a prostorové orientace robotických šestiosých manipulátorů. Prototypové řešení bude sloužit k testování a optimalizaci navrženého nadstavbového senzorického systému pro přesné, rychlé a spolehlivé nasazení v projektech průmyslové automatizace a robotiky.

Výzkumná činnost v rámci řešení projektu bude realizována společně se spolupříjemcem projektu: Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Cílem této spolupráce je silné technologické partnerství, které umožní na základě výsledků tohoto projektu nabízet klientům následně řešení v oblasti špičkově (mezinárodně ojedinělé) přesné robotické zařízení.

Logo TACR

Modulární systém řízení dynamických pohonů vysoké bezpečnosti

Cílem řešení projektu je průmyslový výzkum (PV) a experimentální vývoj (EV) modulárního systému řízení dynamických pohonů pro průmyslové aplikace se zaměřením na inovaci a optimalizaci bezpečnostních funkcí. Dále jde o zdokonalení hardware (HW) řídícího systému společně s jejich komunikací, ovládacích panelů (touch scren), osových regulátorů a speciálního řídicího software (SW) mechatroniky.

Výsledkem řešení projektu bude prototyp, sestávající z mechanicko pohonné části na který bude aplikován modulární řídicí systém dynamických pohonů včetně speciálního SW. Tento prototyp bude sloužit k testování vytvořených HW a SW modulů s příslušnou certifikaci na bezpečnost. Celý model bude modulárně rozšiřován o další druhy a počty pohonů, tahů a dalších komponent včetně jejich vizualizace a systému řízení. Modulární rozšiřování umožní vytvořit databázi funkčních a otestovaných modulů ve formě HW schémat a SW bloků jednotlivých pohonů. Databáze bude obsahovat ověřené moduly řešení, které umožní jejich rychlé a spolehlivé nasazení v projektech průmyslové automatizace.

V souvislosti s tímto projektem se bude provádět EV hardware mechanicko-pohonové části mechatroniky se zaměřením na zvýšení dynamiky a regulační přesnosti polohování, provozní bezpečnosti pohonů, spolehlivosti, zlepšení ergonomiky ovládání a podstatné zvýšení energetických úspor variantních řešení pohonů.

Prototyp bude experimentálně ověřen, optimalizován a certifikován. Modulární způsob řízení dynamických pohonů zefektivní a urychlí tvorbu HW projektů a SW aplikací pro klienty a zvýší efektivitu práce a konkurenceschopnost firmy vůči tuzemským a zahraničním klientům.

PV a EV bude realizován společně s Bosch Rexroth, spol. s r.o., OCHI-INŽENÝRING, spol. s r.o. a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Cílem této spolupráce je silné technologické partnerství, které umožní na základě výsledků tohoto projektu nabízet klientům následně řešení v oblasti sofistikovaných technologií společně.