Spalovací jednotka | ELVAC EKOTECHNIKA

Mobilní jednotka rekuperativní katalytická oxidace

Pro potřeby krátkodobých řešení problémů s emisemi těkavých organických látek (VOC), společnost ELVAC EKOTECHNIKA vyvinula  a postavila mobilní jednotku rekuperativní katalytické oxidace.

Parametry

 • 0 – 300 g/m3 organických látek ve znečištěném plynu
 • maximální průtočná kapacita 5 000 m3/h
 • autotermní provoz bez externí energie pro oxidaci již od 2 g organických látek v 1 m3
 • účinnost likvidace emisí organického znečištění 99,5 – 99,9%

Popis funkce

 • založena na rekuperativní katalytické oxidaci
 • spalování výbušných koncentrací
 • poměr vstupního ředění až 1 : 100
 • procesní řízení FID analyzátorem
 • 3 nezávislé bezpečnostní okruhy
  • detektor LEL (hranice dolní meze výbušnosti)
  • kontinuální analyzátor TOC
  • kontrola teplotního procesu

Použití a jeho výhody

 • vysoká mobilita, sestavení a aktivace do provozu do 2 dnů
 • použití v rozsahu dnů, týdnů, maximálně měsíců
 • nezávislost na zdroji energie (používá vlastní zdroj)
 • nízké provozní náklady díky autotermnímu provozu
 • schopnost čištění vyšších objemů plynů, něž je tomu obvyklé u běžných technologií
 • příklady nasazení:
  • skladiště PHM, ropných produktů
  • chemické provozy
  • oxidace desorbovaných VOC z podzemních vod či kontaminovaného podloží

Leták ke stažení