Reference

2015

ON SEMICONDUCTOR CZEHC REPUBLIC, s.r.o. – Rožnov pod Radhoštěm
Regenerativní katalytický sytém - 6000 m3/hod.
Emise – butylacetát, xyleny

2014

JUTA a.s.
Regenerativní katalytická oxidace s ohřevem plynovým hořákem – 6000m3/h
Emise – parafinické uhlovodíky

Beskyd spol. s r. o.
Regenerativní katalytická oxidace- 4 000m3/hod
Emise – směs rozpouštědel z lakovny

PRECIOSA, a.s., Liberec
2 regenerativní katalytické systémy s plynovým ohřevem plynovým hořákem – 4 500m3/hod.
Emise – směs kyslíkatých i nekyslíkatých VOC

2013

OKK Koksovny, a.s., Ostrava
Regenerativní katalytická oxidace – 7 000m3/hod.
Emise - benzen a další aromatické uhlovodíky (300-600 mg/m3)

Kimberly-Clark, s.r.o.
Regenerativní katalytická oxidace – 4 000m3/hod.
Emise - parafiny, OVOC (cca 300 mg/m3)

AZOS CZ s.r.o.
Regenerativní katalytická oxidace – 4 000m3/hod.
Emise - vyšší alkoholy, OVOC (cca 300 mg/m3)

TAČR (Technologická agentura ČR)
Modulární katalytická jednotka – prototyp
Nízkoenergetická katalytická oxidace kyslíkatých těkavých organických látek

2012

PRECIOSA, a.s., Liberec
Regenerativní katalytická oxidace – 4 500m3/hod.
Emise – směs kyslíkatých i nekyslíkatých VOC

Teva Czech Industries s.r.o., Opava
Rekuperativní katalytická oxidace- 4000 m3/hod.
Emise z inertizace farmaceutických technologií, směs VOC (1 – 120 g/m3)

2011

SAPLER a.s.
Rekuperativní katalytická oxidace- 7500 m3/hod.
Emise z flexotisku – etanol

Meopta-optika, s.r.o., Přerov
Regenerativní katalytická oxidace 6000 m3/hod.
Emise – éter, alkoholy, aromatické uhlovodíky

2010

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Rekuperativní katalytická oxidace- 500 m3/hod.
Emise z hnědouhelného generátorového dehtu

PRECIOSA, a.s., Liberec
Regenerativní katalytická oxidace – 4 500m3/hod.
Emise – směs kyslíkatých i nekyslíkatých VOC

2009

Meopta-optika, s.r.o., Přerov
Regenerativní katalytická oxidace 4000 m3/hod.
Emise – éter, aceton

2008

KERMI s.r.o., Stříbro
Reverzní katalytický systém 500 m3/hod.
Emise – alkoholy z odlakování

GIFF a.s., Frýdlant nad Ostravicí
Reverzní katalytický systém 3000 m3/hod.
Emise – xyleny, acetáty z lakovny 

Brukov s.r.o. Smiřice
Průtočný katalytický systém 500 m3/hod.
Emise – chlorované alkány, toluen

Projekt EUREKA
Průtočný katalytický systém 500 m3/hod.
Emise – chlorované alkány, toluen 

BRANO a.s.
Regenerativní katalytická oxidace 1000 m3/hod.
Emise z lakovny

2007

Lachema s.r.o. Brno
Regenerativní katalytická oxidace – 5 000m3/hod.
Emise – alkány, alkoholy

Orgrez a.s. Brno, Regenerace I
Průtočný katalytický systém – 100 – 500 m3/hod.
Emise – uhlovodíky C1 – C5

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.
Regenerativní katalytická oxidace – 4 500m3/hod
Emise – alkoholy

RAVAK a.s. Příbram
Reverzní katalytický systém – 5 000 m3/hod.
Emise – styrén, aceton

ON Semiconduktor CR s.r.o. - Rožnov pod Radho&scaron
Reverzní katalytický systém – 4 500 m3/hod.
Emise – butylacetát, xyleny

2006

Orgrez a.s., Brno, Regenerace II
Rekuperativní katalytická oxidace – 100-500 m3/hod
Emise – uhlovodíky C1 – C5

Intedoor s.r.o. Cvikov
Reverzní katalytický systém – 10000 m3/hod.
Emise – ředidla, xylény, toluen, butylacetát

2005

Cheming Pardubice a.s.
Průtočný katalytický systém – 4000 m3/hod.

Akce BCD CZ a.s.
Emise – lehké uhlovodíky, oxid uhelnatý, metan, etan

2004

projekt MPO – Impulz
Reverzní katalytický systém – 600 m3/hod.

2003

BC-MCHZ, s.r.o., Ostrava
Průtočný katalytický systém, přestavba - 6 000 m3/hod.
Emise - formaldehyd, metanol, oxid uhelnatý (500 – 30 000 mg/m3)

Sumikei CR s.r.o., Benátky nad Jizerou
Reverzní katalytický systém - 8500 m3/hod.
Emise - aceton, alkoholy, estery (400 – 1 000 mg/m3)

Myonic s.r.o., Rožnov p. Radhoštěm
Reverzní katalytický systém - 1000 m3/hod.
Emise - isopropanol, benzín (2 000 – 3 500 mg/m3)

2001

BC-MCHZ, s.r.o., Ostrava
Průtočný katalytický systém, přestavba - 6 000 m3/hod.
Emise - formaldehyd, metanol, oxid uhelnatý (500 – 30 000 mg/m3)

2000

Tesla Sezam, a.s., Rožnov p. Radhoštěm
Reverzní katalytický systém - 4 000 m3/hod.
Emise - butylacetát, xylény (3 000 – 4 500 mg/m3)

1999

OKD,OKK, a.s., Koksovna Svoboda, Ostrava
Reverzní katalytický systém - 14 000 m3/hod.
Emise - benzen a další aromáty (100 – 800 mg/m3)

1998

Moravské chemické závody a.s., Ostrava
Reverzní katalytický systém-2500m3/hod.
Emise - formaldehyd, metanol (400 – 2500 mg/m3)

2015

Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie (CENET)
Konvektor syntézních plynů – čištění a úprava surového pyrolýzního plynu, dvojice alkalických praček.

Hanwha Advanced Materials Europe s.r.o.
Absorbér pro snižování obsahu VOC v odtahu z lisovny plastových dílů na hale fáze 2

Hanwha Advanced Materials Europe s.r.o.
Absorbér pro snižování obsahu VOC v odtahu z lisovny plastových dílů na hale fáze 3

PRODEZ, a.s.
Absorbér emisí oxidu siřičitého v areálu společnosti Bochemie

2010

ON SEMICONDUSTOR CZECH REPUBLIC, a.s.
Úprava technologického zařízení pro asanaci nitrózních plynů a par fluorovodíku z leptání křemíku.

2008

ON SEMICONDUSTOR CZECH REPUBLIC, a.s.
Úprava technologie asanace nitrózních plynů a par fluorovodíku vznikajících při leptání křemíkových desek a legovacích ampulí, ve směsích HF+H2O, HF+HNO3+AgNO3+H2O, HF+CrO3+H2O a HF+HNO3, nahrazení směsi Na2S+NaOH.

2007

Brano a.s., Hradec nad Moravicí
5 adsorpčních systémů z přípraven slévárenských hmot

2005

TEROSIL a.s.
Asanátor nitrózních plynů, odstraňování, fluoridových iontů, oxidu chromového a NOX.

2004

TEROSIL a.s.
Technologie odstraňování fluoridových iontů, oxidu chromového a NOX,oxidačním způsobem s využitím alkalické vypírky s peroxidem vodíku.

2002

TESLA SEZAM a.s.
Zařízení pro asanaci emisí kyselých korozívních plynů z leptání platiny (fluoridy, chloridy, oxidy dusíku).