Rekuperativní termická oxidace

Rekuperativní termická oxidace

Účelem rekuperativní termické oxidace je čištění plynů, zpravidla znečištěného vzduchu, od těkavých organických látek (VOC) jejich přímým spálením.

Princip funkce

Tato technologie sestává z centrální ocelové spalovací komory s plynovým hořákem, integrovaného spalinového výměníku tepla s kruhově uspořádaným svazkem trubek a ventilátoru pro transport čištěného média.

 Produktový leták s procesním P&I diagramem

Typická oblast použití

Technologie je vhodná pro čištění plynů se středním a vyšším obsahem VOC, cca 3 – 10 g/m3. Z hlediska objemu čištěného vzduchu se jedná o jednotky až desítky tisíc m3/h.

Zdroji takovýchto emisí jsou:

  • chemický průmysl,
  • farmaceutický průmysl,
  • povrchové úpravy materiálů a výrobků,
  • tiskárny.

Výhody použití technologie

  • Robustnost zařízení a spolehlivost provozu
  • Vysoká flexibilita zařízení z hlediska koncentrací VOC
  • Efektivní využití odpadního tepla
  • Nízké provozní náklady při užívání zařízení nad hranicí autotermního provozu
Schéma rekuperativní termické oxidace