Regenerativní katalytická oxidace

Účelem regenerativní katalytické oxidace je čištění znečištěného vzduchu, od těkavých organických látek (VOC).

Princip funkce

Zařízení pro regenerativní katalytickou oxidaci sestává ze dvou reaktorů, expanzní části k vyrovnání koncentračních výchylek v systému a ventilátoru k dopravě vzdušiny. V dolní části obou reaktorů (regenerační komora) se nachází keramická výplň (Raschigovy kroužky, keramické voštiny). Nad keramickou výplní je katalytická komora s vrstvou katalyzátoru (granulovaná náplň nebo voštinové monolity). V horní části, kde jsou reaktory spojovacím článkem vzájemně propojeny, jsou topné komory s elektrickými topnými tělesy, případně hořákem na zemní plyn či LPG.

 Produktový leták s procesním P&I diagramem

Typická oblast použití

Technologie je vhodná pro čištění plynů s nízkým a středním obsahem VOC, cca 0,3 – 3 g/m3. Z hlediska objemu čištěného vzduchu se jedná o jednotky až desítky tisíc m3/h.

Zdroji takovýchto emisí jsou:

  • lakovny,
  • laminovny,
  • povrchové úpravy materiálů a výrobků,
  • zdroje z chemického i farmaceutického průmyslu.

Výhody použití technologie

  • Velmi vysoká účinnost tepelné výměny – cca 96%
  • Nejnižší provozní náklady přímého spalování v oblasti typického použití
  • Robustnost zařízení, spolehlivost provozu
  • Flexibilita provozu z hlediska koncentrací VOC i průtočného množství

Schéma regenerativní katalytické oxidace