Regenerativní katalytická oxidace | Likvidace VOC , ELVAC Ekotechnika

Regenerativní katalytická oxidace

Účelem regenerativní katalytické oxidace je čištění znečištěného vzduchu, od těkavých organických látek (VOC).

Princip funkce

Zařízení pro regenerativní katalytickou oxidaci sestává ze dvou reaktorů, expanzní části k vyrovnání koncentračních výchylek v systému a ventilátoru k dopravě vzdušiny. V dolní části obou reaktorů (regenerační komora) se nachází keramická výplň (Raschigovy kroužky, keramické voštiny). Nad keramickou výplní je katalytická komora s vrstvou katalyzátoru (granulovaná náplň nebo voštinové monolity). V horní části, kde jsou reaktory spojovacím článkem vzájemně propojeny, jsou topné komory s elektrickými topnými tělesy, případně hořákem na zemní plyn či LPG.

 Produktový leták s procesním P&I diagramem

Typická oblast použití

Technologie je vhodná pro čištění plynů s nízkým a středním obsahem VOC, cca 0,3 – 3 g/m3. Z hlediska objemu čištěného vzduchu se jedná o jednotky až desítky tisíc m3/h.

Zdroji takovýchto emisí jsou:

  • lakovny,
  • laminovny,
  • povrchové úpravy materiálů a výrobků,
  • zdroje z chemického i farmaceutického průmyslu.

Výhody použití technologie

  • Velmi vysoká účinnost tepelné výměny – cca 96%
  • Nejnižší provozní náklady přímého spalování v oblasti typického použití
  • Robustnost zařízení, spolehlivost provozu
  • Flexibilita provozu z hlediska koncentrací VOC i průtočného množství

Schéma regenerativní katalytické oxidace