Rekuperativní katalytická oxidace | Likvidace VOC , ELVAC Ekotechnika

Rekuperativní katalytická oxidace

Účelem rekuperativní katalytické oxidace je čištění plynů, zpravidla znečištěného vzduchu, od těkavých organických látek (VOC).

Princip funkce

Jedná se o jednoduchý systém sestávající z katalytického reaktoru s uloženou katalytickou vrstvou (granulovaná náplň nebo voštinové monolity), předřazeného spalinového výměníku tepla, topné komory (ohřívače) a ventilátoru pro transport čištěného média.

 Produktový leták s procesním P&I diagramem

Typická oblast použití

Technologie je vhodná pro čištění plynů se středním a vyšším obsahem VOC, cca 2 – 6 g/m3. Z hlediska objemu čištěného vzduchu se jedná o jednotky až desítky tisíc m3/h.

Zdroji takovýchto emisí jsou:

  • chemický průmysl,
  • farmaceutický průmysl,
  • povrchové úpravy materiálů a výrobků,
  • tiskárny.

Výhody použití technologie

  • Relativně nízká pořizovací cena ve vztahu k objemům čištěného vzduchu
  • Robustnost zařízení a spolehlivost provozu
  • Flexibilita zařízení z hlediska koncentrací i průtoků vzduchu
  • Velmi nízké provozní náklady při užívání zařízení nad hranicí autotermního provozu

Schéma rekuperativní katalytické oxidace