Produkty | Elektromateriál

Produkty

Nabízíme široký sortiment výrobků:

  • procesní automatizace - programovatelné řídicí systémy PLC, CNC, průmyslová PC a operační panely HMI, SCADA systémy;
  • senzorika – optická čidla, elektromagnetické snímače, mechanické koncové spínače, kapacitní snímače, čtečky čárového kódu, světelné závory, průmyslové kamery, absolutní snímače otáček;
  • pohony a výkonové zdroje – frekvenční měniče, softstartéry, řízené DC pohony, lineární pohony, asynchronní motory, DC motory, servomotory, UPS – záložní zdroje, inventory pro fotovoltaické elektrárny;
  • přístroje pro automatizaci – stykače, relé, průmyslová relé, interface relé, DC napájecí zdroje, transformátory, spínaní a ochrana motorových vývodů, polovodičové relé, regulátory, mechanické a elektronické zobrazovací jednotky, spínací technika, tlačítka, signální přístroje, převodníky elektrických veličin;
  • jištění – výkonové a modulární jističe, záskoky elektrických zdrojů, odpojovače, odpínače, spínače, pojistky, modulární přístroje pro domovní rozvody;
  • technika pro konstrukci rozvaděčů – rozvaděčové skříně, přípojnicové systémy, řadové svorky, průmyslové konektory, konektory do plošných spojů, rozvaděčové kanály, měřící panelová technika, kabelová oka, dutinky, klimatizace a ventilace rozvaděčů a příslušenství, vodiče;
  • průmyslová elektroinstalace – přístroje pro elektroinstalaci budov, osvětlení, instalační systémy, rozvody elektrické energie, zásuvky, spínače, měření a regulace
  • bezpečnost strojů – přístroje pro řešení bezpečnosti strojů vyhovují všem normám a nařízením vlády, které se vztahují na bezpečný provoz a používání strojů, bezpečnostní kontroléry, bezpečnostní spínače, světelné závory, spínací rohože, ovladače a spínače nouzového zastavení, odpínače;
  • jeřábová a zdvihací technika – závěsné a křížové ovladače, pohyblivé přívody energie, koncové spínače, optická a akustická signalizace.