ELVAC a.s. > Portfolio > ELVAC Software > Monitorovací a řídicí systémy

Monitorovací a řídicí systémy

Při automatizaci výroby, v systémech řízení budov, správě dopravních cest, sběru ekologických dat a dalších podobných aplikacích se projektanti setkávají se stále většími nároky na množství informací, které je potřebné ze systému získat a tím docílit co největší přesnosti při jejich řízení a správě. Na množství a kvalitě informací je závislá i celková efektivita systému, protože je možné minimalizovat spotřebu energií a zvýšit uživatelský komfort. Protože je správa tak velkého množství informací pro člověka náročná, nebo dokonce úplně nemožná, používají se pro řešení dílčích úloh v rozsáhlých aplikacích distribuované řídicí systémy, do vyšších úrovní řízení jsou pak přenášeny informace o stavu těchto úloh a pouze hodnoty vybraných důležitých vstupů.

Kromě schopnosti řídit přidělený subsystém je důležitým parametrem distribuovaných řídicích systému možnost jejich vzdálené správy a modifikace s co nejlepším využitím současné komunikační infrastruktury.

Naše nabídka zahrnuje celé spektrum řídicích systémů pro různé aplikační vrstvy, technologických počítačů vybavených vstupy a výstupy a převodníků potřebných pro propojení snímačů fyzikálních veličin a akčních členů s řídicími nebo monitorovacími systémy prostřednictvím standardních rozhraní.

ELVAC SOLUTIONS nabízí integrovanou sadu aplikací pro průmyslovou automatizaci a vizualizaci. Umožňuje budovat nové ovládací a monitorovací systémy a současně integrovat stávající.

Hlavní předností je stavebnicové řešení, které je schopné pokrýt jakékoliv požadavky zákazníka.

Systém lze budovat postupně a následným rozšiřováním hardware (bez nutností softwarových změn) lze dosáhnout plně redundantní a distribuovaný systém.

Další důležitou vlastností je poskytnutí jednotného uživatelského rozhraní pro monitorované a ovládané systémy, což snižuje zátěž techniků a minimalizuje počet potřebných monitorů na dispečinku. Z hlediska řízení výroby je to pak jednotná prezentace dat s jednotným datovým úložištěm. V neposlední řadě je to dostupnost dat kdykoliv a kdekoliv, limitujícím faktorem je pouze síťová konektivita.
Mezi vlastnosti systému patří také možnost integrace dalších prvků do prostředí ovládacího a monitorovacího systému, např. CCTV, dokumentace k jednotlivým zařízením a vazby na technický informační systém. Ovládací a monitorovací systém slouží jako datové rozhraní pro další systémy, které nemají přímou vazbu na ovládání a monitorování technologie.

Nedílnou součástí systému pro automatizaci a vizualizaci je prezentace a zpracování získaných dat. Veškerá monitorovaná data a zásahy do systému jsou ukládány do databáze Microsoft SQL. Prostřednictvím portálového řešení jsou tato data poskytována k pozdější analýze. Rovněž je zde výstup pro výměnu dat s informačním systémem podniku a vyhodnocení dat pro řízení kvality dle standardu ISO a další zákaznické audity.

Komu je systém určen

  • Výrobním společnostem pro monitorování a ovládání technologických zařízení.
  • Společnostem pro monitorování datových sítí, serverů a pracovních stanic.
  • Pro řízení a monitorování budov (BMS) – energetika, topení, klimatizace.
  • Společnostem využívajícím různorodé monitorovací systémy jako platforma sjednocení uživatelského rozhraní.

ELVAC SOLUTIONS s.r.o. poskytuje minimální záruku 24 měsíců na Řídicí a monitorovací systémy, pokud není záruční doba upravena v SLA.

Pro zobrazení získaných dat lze využít technologii InfoPanels (viz digital signage). Umožňuje zobrazit výrobní data na jednotlivých linkách nebo podnikové informace. InfoPanels rovněž umožňují být vstupním zařízením systému (klávesnice, čtečka čárových kódů, čtečka čipů pro identifikaci obsluhy).

ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEREM: