ELVAC a.s. > Portfolio > ELVAC Software > Monitorovací a řídicí systémy > CitectSCADA

CitectSCADA

CitectSCADA je plně integrované uživatelské rozhraní, které umožňuje uživatelům vybudovat spolehlivý řídící a monitorovací systém. Jednoduché konfigurační pomůcky a vlastnosti produktu umožňují rychlý vývoj a implementaci různě velkých projektů.

CitectSCADA je systém, který se přizpůsobí požadavkům zákazníka na velikost, konfigurovatelnost a spolehlivost libovolného monitorovacího a řídicího systému. Operátoři mají neustále k dispozici data o monitorovaných technologiích prostřednictvím uživatelsky konfigurovatelného rozhraní.

Architektura CitectSCADA dovoluje budovat jakýkoli typ nebo velikost systému.  Jednoduché a rychlé řešení pro malé systémy (ovládání a monitorování jednoduchého zařízení), které však lze doplňovat a rozšiřovat a vybudovat tak rozsáhlý, plně redundantní systém při ochraně počátečních investic.

Investicí do spolehlivého SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systému dojde ke zvýšení produktivity a zajištění nepřetržité výroby. Tento systém je od počátku navržen jako plně redundantní a to na úrovni řídicích serverů a komunikačních tras.

CitectSCADA může být snadno integrován do stávajících podnikových systémů prostřednictvím produktu CitectSCADA Reports, který umožňuje propojení technologických dat s podnikovými databázemi a lze tak jednoduše uživatelsky vytvářet požadované reporty.

CitectSCADA obsahuje veškeré prvky pro vybudování systému

  • Více než 130 komunikačních driverů
  • Grafické prvky
  • Programovací jazyk CiCode nebo VBA
  • Podpora standardů – ActiveX, ODBC, OPC, DDE, SQL

Nespornou výhodou CitectSCADA je zákaznická podpora, týkající se vlastního SCADA produktu. Pro podporu aplikací je vybudována síť certifikovaných partnerů, kteří zajišťují technickou podporu, školení. Díky tomu je investice do monitorovacího a řídicího systému bezpečná a chráněna.

Architektura klient-server umožňuje vytvářet systémy s centralizovanou i s distribuovanou databází, čímž lze snadno realizovat malé, střední i rozsáhlé aplikace.

Společnost ELVAC SOLUTIONS je od roku 2005 Citect integračním partnerem. Nabízí zkušenosti s využitím Citect v nejrůznějších oblastech. Zároveň nabízí podporu tohoto produktu a vývoj nejrůznějších komunikačních driverů a doplňků.


Systémy CMOSRCMS RCOMRCMS NAVSYS založené na CitectSCADA podporují bezpečnost řízení letového provozu a snižují provozní náklady v podniku Řízení letového provozu ČR, s. p.


 

ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEREM: