ELVAC a.s. > Portfolio > ELVAC Software > Monitorovací a řídicí systémy > Systém CMOS

Systém CMOS

Případová studie CMOS ke stažení.

Centrální monitorovací a ovládací systém (CMOS) je sada aplikací sloužící k monitorování a ovládání zařízení na letišti. Hlavní předností CMOS je stavebnicové řešení, které je schopné pokrýt jakékoliv požadavky zákazníka.

Systém CMOS je projektován a dodáván jako systém, jehož úkolem je:

  • Centrálně udržovat informace o technických zařízeních a systémech.
  • Poskytovat tyto informace na pracoviště, a to jak technické údržby tak i na pracoviště ATS.
  • Automatizovat některé funkce související s technickým stavem systémů.
  • Optimalizovat organizační uspořádání technické údržby.
  • Archivovat informace o stavu technických zařízení a systémů a jejich ovládání.
  • Sjednotit uživatelské rozhraní připojených systémů.
ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEREM: