ELVAC a.s. > Portfolio > ELVAC Software > Servisní služby

Servisní služby

Předáním díla naše práce nekončí. Jsme schopni:
  • Poskytovat servisní podporu v rámci SLA v režimu 24/7
  • Radit, kdykoliv budete potřebovat díky službě Hotline
  • Školit a udržovat vaše zaměstnance způsobilé pro práci s naším software
  • Automaticky nabízet aktualizace a technickou podporu k našim produktům pomocí služby Subscription
  • Monitorovat a dohlížet na běh klíčových elementů systémů
Co je to služba SLA?
  • Servisní podpora, jež je definována servisní smlouvou – SLA (Service Level Agreement), slouží jako ucelená technická podpora informačního systému, IT infrastruktury (webový hosting, cloud úložiště apod.) a nebo IT služby (FTP, email apod.). ELVAC SOLUTIONS s.r.o. primárně koncipuje tuto službu jako první úroveň podpory pro dodávaná IT řešení. Cílem služby je zajistit bezproblémový, spolehlivý a nepřerušovaný provoz IT infrastruktury partnera.
Více o službe SLA >>> Co je to služba Hotline?
  • Služba slouží jako podpora koncových uživatelů software vyvíjených společností ELVAC SOLUTIONS s.r.o. Podstatou jejího fungování je poskytnutí pomoci uživateli při řešení běžných či nestandardních situací během práce se systémem či jeho správy. Předmětem služby je tedy zabezpečení garantované odborné pomoci uživatelům dodaného systému. Služba tedy vytváří jednotné kontaktní místo pro všechno osoby partnera pracující se systémy společnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o., na které se mohou obracet.
Více o Hotline >>> Co je to služba Subscription?
  • Služba slouží jako předplacení technické podpory proprodukty společnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Více o subscription >>> Co je to služba Dohled a monitoring?
  • Pomocí monitorovacího nástroje dokážeme hlídat klíčové prvky systému.Služba zajišťuje včasné odhalení vznikajících problémů při jeho provozu a umožňuje včas reagovat na problémy a zabránit tak případným prostojům.
Více o službě Dohled a monitoring >>> Pro koho je Školení?
  • Služba slouží k zaškolení pracovníků partnera se systémy dodávaných společností ELVAC SOLUTIONS s.r.o. a to jak koncových uživatelů, tak správců systému. Služba tedy urychluje zavádění nového informačního systému v rámci organizace partnera odborným proškolením pracovníků.
Více o školení >>>
ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEREM: