Projektové novinky a aktuality

Zařízení pro měření tloušťky plechu před lisováním

Dle požadavku zákazníka jsme realizovali do online výroby plechů komplexní zařízení pro měření tloušťky plechu před lisováním, které zaručuje, že do lisovací formy bude vložen pouze jeden plech vybrané tloušťky.

Původní zařízení pro kontrolu tloušťky plechu na lince nevykazovalo požadovanou spolehlivost, nebylo možné je ovládat centrálně a nesplňovalo požadavky na celkovou funkcionalitu systému během výrobního procesu lisování. 

Lisovací linku jsme vybavili několika páry laserových senzorů s vyhodnocovacími jednotkami, včetně úpravy programu stávajícího PLC a HMI vizualizace.
Námi instalovaným novým systémem měření došlo ke zvýšení přesnosti, plynulosti výroby a minimalizaci poškození výrobního zařízení pro lisování plechů.

Řízení polohy sacího bagru

Úspěšně jsme zákazníkovi předali zajímavou aplikaci řízení polohy sacího bagru pomocí GPS souřadnic. Ponton sacího bagru je ukotven úhlopříčně čtyřmi lany k pevným bodům na břehu, případně na vodní ploše. Body jsou přesně zaměřeny pomocí GPS lokátoru. Pohyb po hladině vpřed, vzad a do stran zajišťují čtyři manipulační navijáky umístěné na palubě. Lanový buben je poháněn servopohonem s převodovkou. 

Během těžby se sací bagr pohybuje automaticky směrem vpřed a odsává materiál ze dna. Pohyb bagru je řízen pomocí modelového výpočtu trajektorie plavidla v rámci koordinačního systému 4 pevných kotvících bodů a 4 bubnových navijáků.

Robotické lepení nálepek

Vytvořili jsem projekt s využitím robotiky i strojového vidění, a to komplexní zařízení pro automatické lepení nálepek na hliníková kola s kamerovou kontrolou pozice nálepky. Jak přesně zařízení funguje se dozvíte v našem 3D animovaném videu.

 

Díky dlouholetým zkušenostem našich pracovníků a úzké spolupráci s předními světovými výrobci automatizační techniky nabízíme řadu typových řešení i na míru v oblasti manipulace a dopravy materiálu, energetiky, řízení divadelní techniky, řízení strojů a výrobních linek a regulace elektrických pohonů.