Hutnický a strojírenský průmysl

Projekty v oblasti řízení vakuových pecí, měření a regulace v hutích, převážecí vozy, mezipánvové ohřevy a další železárenské a ocelářské technologie. Odvíjecí a navíjecí linky drátů a pásů, dělící linky, děrovací stroje profilů.

 


2018

Pobronzovací linka „Kernovka“
Realizační dokumentace, SW, elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

Oprava ŘS pecního úseku tratě na HCC
elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, spoluúčast při UDP

Oprava řídicího systému na kabinách středojemné válcovny
elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, spoluúčast při UDP

Dodávka rozvaděče, pohonů a převodovky pro spékací pásy v koksovně
rozvaděče

Řídicí systém akumulační stanice pro hydraulický agregát
elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, spoluúčast při UDP

Ohřev a vysušovaní nalévácí pánve pro zařízení plynulého odlévání
Realizační dokumentace, SW,elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

Měření ohmického odporu dvojkolí
Realizační dokumentace, SW,elektroinstalace, stavba stroje, UDP

Projektová dokumentace k řízení dopravy písku pro výrobu skla
Realizační dokumentace

Oprava čárového laseru a měření polohy výtlačné tyče
elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, spoluúčast při UDP

Rekonstrukce řízení navíječe PS2
Realizační dokumentace, SW, elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

Elektroinstalace hydraulického agregátu - Rumunsko
Realizační dokumentace, rozvaděče, kabeláž a montáž

Projektová dokumentace čerpací stanice Bonatrans
Realizační dokumentace

2017

Detekce špic na trati SJV
Realizační dokumentace, SW, elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

Řídicí systém odsunu bram -  Třinecké železárny
Realizační dokumentace, SW, elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

Oprava wifi komunikace koksárenských strojů
Realizační dokumentace, elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

Projektová dokumentace chladících okruhů - Měď Povrly
Realizační dokumentace

Čistička šrotu
SW PLC

Přesun 2ks navíječů hadic
Realizační dokumentace, SW,elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

Oprava elektro 3válcového kalandru mezigumy
Realizační dokumentace, elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

Doplnění ultrazvukové vany do pozinkovací linky
Realizační dokumentace, elektroinstalace, PLC HW A SW, HMI, kabeláž, rozvaděč, montáž, UDP

Oprava kabin operátorů válcovací tratě kvarto
Realizační dokumentace, elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

Výměna řízení pohonu karuselu
Realizační dokumentace, elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP