Strojové vidění a speciální systémy

Strojové vidění

Poskytujeme komplexní realizaci řešení strojového vidění včetně návrhu, výběru vhodného objektivu, osvětlovače a dalších komponent pro danou aplikaci, vytvoření vyhodnocovacího algoritmu, instalaci a propojení s nadřazeným informačním systémem.

Naše řešení mají využití jako:

 • Automatická kamerová kontrola výroby v automobilovém průmyslu, strojírenství, hutnictví, potravinářství
 • Kamerová kontrola kvality, identifikace součástek, měření a třídění výrobků, nebo navádění robota
 • Analýzy obrazu z kamerových systémů, kamerové vyhledáváníStrojové vidění
 • Detekce povrchových vad
 • Měření a kontrola tolerancí výroby

Speciální systémy

 • Nasazováni robotických pracovišť 
 • Nasazování systémů pro sledování
  a diagnostiku výrobních procesů
 • Nasazování kamerových systému
  ve ztížených hutních provozech
 • Zavádění WIFI sítí v průmyslových provozech
 • Nasazování velkoplošných
  zobrazovačů

Realizované projekty

  Reference ke stažení