Vývojové projekty | Průmyslová automatizace, ELVAC a.s.

Vývojové projekty

Automatizovaný návrh řídicích systémů s podporou virtuálních technologií

Způsob a postupy práce inženýrských firem při realizaci zakázek strojní nebo procesní automatizace mají výrazný vliv na kvalitu výsledku, rychlost realizace, rychlost uvádění do provozu a na následnou údržbu systému.

Přestože v dnešní době existuje řada softwarových nástrojů pro realizaci jednotlivých částí automatizačních projektů, nejsou k dispozici závazné efektivní postupy ani nástroje, které by jednotlivé etapy automatizačního projektu navzájem jednoduše propojovaly, eliminovaly rutinní a opakované činnosti, automatizovaly části procesu a standardizovaly celý proces.

Cíle projektu:

 • Vyvinutí moderní a efektivní tvorby SW
 • Tvorba komplexního SW nástroje pro automatizovanou tvorbu řídicích aplikací
 • Metodika návrhu virtualizace, modelování a simulací
 • Urychlení a zefektivnění vývoje řídicích aplikací, prezentaci, testování a uvádění do provozu

Partner projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, která řeší a spolupodílí se na řešení stovek projektů a aktivit podporovaných veřejným i privátním sektorem. Zmíněná vysoká škola je technicky orientovanou univerzitou a spolupráce s podniky má dlouholetou tradici.

Modulární kamerový TQC tester s prvky umělé inteligence

Výsledkem řešení projektu bude prototyp komplexního testovací zařízení pro absolutní kontrolu kvality výrobků (TQC) pomocí kamer.

Kamery s objektivy a typy osvětlení budou uloženy v zásobnících, ze kterých se dle vstupní specifikace vybere kamerový sortiment k vytvoření nejlepší předpokládané kompozice pro definovanou kamerovou inspekci.

Cíle projektu:

 • Implementace strojového vidění do robotizace
 • Vytvoření snímkových kompozic na základě vstupních dat
 • Modulárně měnit prvky kamerového systému

Spoluřešitel vývojového projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Podstatou této spolupráce je silné technologické partnerství a dobré výzkumné zázemí. Díky těmto aspektům budeme moci nabízet klientům ojedninělé řešení kamerového TQC testeru.

Systém měření a vyhodnocení přesné pozice robotického ramene

Vyhodnocování přesnosti a kvality vyráběných komponent je jeden z hlavních prvků pro zvýšení konkurenceschopnosti ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku zejména v oblastech, kde jsou kladeny vysoké nároky na automatizaci výroby přesných komponent.

Stěžejním prvkem tohoto projektu je použití šestiosého robotického ramene, které se využívá v mnoha průmyslových odvětvích. S ohledem na stále zvyšující se požadavky na přesnost vyráběných komponent je zaměření tímto směrem zásadním technickým problémem a výzvou do budoucnosti a prosperity na světovém trhu.

Výsledkem řešení projektu bude prototyp, sestávající se z kombinace senzorických systémů, na kterých bude aplikováno speciální softwarové řešení. Díky tomuto řešení docílíme výrazně zvyšující se přesnost pohybů, pozice a prostorové orientace robotických šestiosých manipulátorů. Prototypové řešení bude sloužit k testování a optimalizaci navrženého nadstavbového senzorického systému pro přesné, rychlé a spolehlivé nasazení v projektech průmyslové automatizace a robotiky.

Cíle projektu:

 • Výzkum, výroba a testování automatizovaného pracoviště
 • Zvýšení přesnosti pohybů a pozice u šestiosého robotického ramene
 • SW řešení (výpočty pozic a pohybů)
 • HW řešení (měření a porovnávání pozice ramene)
 • Vyhodnocení prostorové orientace

Výzkumná činnost v rámci řešení projektu bude realizována společně se spolupříjemcem projektu: Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Cílem této spolupráce je silné technologické partnerství, které umožní na základě výsledků tohoto projektu nabízet klientům následně řešení v oblasti špičkově (mezinárodně ojedinělé) přesné robotické zařízení.

             Logo TACR