Certifikáty | ELVAC

Certifikáty

Certifikáty

Hlavným poslaním ELVAC je produkovať priemyselné aplikácie a výrobky na vysokej úrovni kvality a v dodacích lehotách podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Spoločnosť ELVAC SK s.r.o. disponuje niekoľkými licenciami a ocenenia:

 Licencia na prevádzkovanie technickej služby  Zelený certifikát pre ELVAC SK s.r.o.  Potvrdenie spoločnosť plniaca povinnosti  Confirmation the Company Has Fulfilled All Obligations

Spoločnosť ELVAC a.s. je certifikovaná podľa noriem riadenia kvality:

 ČSN EN ISO 9001:2016  ČSN EN ISO 14001:2016  ČSN EN ISO/IEC 27001:2014  ČSN ISO 45001:2018

Sme certifikovaní pre oblasti:

  • Projekcia a výroba rozvádzačov
  • Veľkoobchod s priemyselným elektromateriálom
  • Projekty všeobecnej automatizácie, konštrukcie a dodávky jednoúčelových strojov a zariadení
  • Vývoj, výroba, dodávky a servis priemyselných a špeciálnych PC systémov, riadiacich systémov, reklamných a zobrazovacích panelov

 

Sme oficiálnymi distribútormi spoločnosti IEI Technology Corp. a GETAC Technology Corp.


Spoločnosť ELVAC SOLUTIONS s.r.o. je certifikovaná podľa nasledujúcich noriem:


Spoločnosť ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. má certifikovanú laboratórium podľa normy:


Ochrana duševného vlastníctva

Spoločnosť ELVAC si cení vlastných výsledkov výskumu a vývoja a preto v rámci ochrany svojho know-how registruje svoje unikátne riešenie na Úrade priemyselného vlastníctva. ELVAC a.s. je majiteľom celého radu ochranných známok vlastných výrobkov.

V roku 2014 navyše získala osvedčenie o úžitkovom vzore na zariadenie na meranie elektrických veličín na vedenie vysokého napätia, zahŕňajúceho aspoň jeden snímač elektrické veličiny, usporiadaný v spoločnom puzdre s blokom napájania.

Druhý úžitkový vzor na zariadenie na sledovanie poruchových stavov na vedenie či vývodoch vysokého alebo nízkeho napätia, zahŕňajúceho meracie blok, ktorý je napojený na blok pre detekciu poruchového stavu, prepojený s napájacím zdrojom.
 

                               

ELVAC a.s.
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín
ELVAC SK s.r.o.
+421 326 401 766
+421 326 401 766
ELVAC a.s.
Hasičská 930/53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
+420 597 407 100
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508