Dcérske spoločnosti

Dcérske spoločnosti

Dcérske spoločnosti

ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Je rýdzo českou spoločnosťou s vlastným vývojom aplikácií a systémov, ktorá poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby podľa individuálnych potrieb a prianí. Spoločnosť ELVAC SOLUTIONS s.r.o ponúka široké portfólio vlastných produktov a služieb v oblasti riadiacich, monitorovacích a informačných systémov. Celú ponuku služieb nájdete v sekcii SOFTWARE.

ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.

Zaisťuje široké spektrum služieb pri riešení problematiky ochrany životného prostredia od autorizovaného meranie emisií a imisií, meranie pracovného prostredia cez sledovanie kvality prírodných vôd až k analýzam sedimentov, pôd a všetkých druhov priemyselných odpadov. Súčasťou týchto služieb sú dodávky technológií pre likvidáciu prchavých organických látok a pohlcovačov pre likvidáciu kyslých pár a plynov.

DENESA s.r.o.

Spoločnosť pôsobiaca v Holešove, ktorá sa zaoberá zákazkovou výrobou jednoúčelových strojov a výrobných liniek s vlastným oddelením vývoja, konštrukcie a výroby.

ELVAC a.s.
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín
ELVAC SK s.r.o.
+421 326 401 766
+421 326 401 766
ELVAC a.s.
Hasičská 930/53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
+420 597 407 100
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508