História

História

História

Predstavujeme Vám stručnú históriu spoločnosti.

2021

Presťahovanie divízie Systémy pre energetiku do novej budovy D na ulici Hasičská 44.

2020

Obstaranie časti priemyselného areálu v Ostrave na ulici Varšavská

2019

Akvizícia spoločnosti DENESA s.r.o., sídliaca v Holešově. Vznik samostatnej spoločnosti PROMEDIA – Světelné reklamy a.s.

2018

Obstaranie nových obchodných a kancelárských priestorov na ulici Hasičská o výmere 5800 m2.

2017

Obstaranie nových výrobných a kancelárskych priestorov na ulici Mostárenská, Ostrava-Vítkovice o výmere 1200 m2. Presun strojnej výroby do nových priestorov.

2016

Spoločnosť získala certifikáciu systému riadenia bezpečnosti informácií ČSN EN ISO 27001. Rozšírila tak skôr získané certifikáty ČSN EN ISO 9001, 12207, 14001, 20000 A OHSAS 18001.

2014

V sídle spoločnosti ELVAC a.s. v Ostrave bolo uvedená do prevádzky laboratórium na výskum a vývoj nových riadiacich systémov v oblasti energetiky a priemyselnej automatizácie.

2013

Transformácie spoločnosti - spojenie firiem ELVAC IPC s.r.o a ELVAC AUTOMATION s.r.o. do jednej spoločnosti ELVAC a.s. so sídlom na Hasičskej 53 v Ostrave.

2011

Spoločnosť oslavuje 20 rokov od založenia veľkým reprezentačným plesom.

2010

Pre ďalší úspešný rozvoj spoločnosti ELVAC EKOTECHNIKA bolo rozhodnuté o výstavbe jej nového sídla na ulici Tavičská 23 v Ostrave, ktoré bude optimálne prispôsobené prevádzke a potrebám tejto spoločnosti.

2009

Spoločnosť úspešne dokončila svoju transformáciu a vo všetkých jej dcérskych firmách sa zažilo označenie ELVAC.

2008

Zmena názvu - v priebehu roku 2008 a 2009 všetky organizačné jednotky holdingu postupne prevzali názov ELVAC do názvu svojich obchodných mien namiesto skoršieho pomenovania ELCOM. Táto zmena odrážala vstup spoločnosti VAE CONTROLS, s.r.o, ako strategického partnera, do spoločnosti ELCOM GROUP a.s.

2006

Vzhľadom k trvalému rastu a rozvoju spoločnosť sa presídlila do novej budovy, ktorá kapacitne vyhovuje potrebám spoločnosti. Súčasné sídlo sa nachádza na ulici Hasičská v Ostrave-Hrabůvke. Došlo ku kapitálovému vstupu elektroinžinierskej spoločnosti Ingelectric a.s. do dcérskej spoločnosti ELCOM AUTOMATION s.r.o. Toto spojenie prinieslo širšie odborné zázemie a možnosť preniknutia na nové trhy. Bola založená dcérska spoločnosť ELCOM PROMEDIA s.r.o., zaoberajúca sa výrobou neónovej a svetelnej reklamy.

2005

Zavedenie holdingových pravidiel, riadenie a organizácia v spoločnosti ELCOM GROUP a.s.. Do dcérskych spoločností ELCOM AUTOMATION s.r.o., ELCOM EKOTECHNIKA s.r.o. boli vyčlenené ďalšie činnosti.
Založenie spoločnosti ELCOM GROUP s.r.o. (Slovensko) v Trenčíne so zameraním na dodávky tovaru a služieb v oblasti priemyselných a špeciálnych PC systémov.

2003

Dcérska spoločnosť ELCOM IPC s.r.o. prijala systém riadenia kvality ISO 9001: 2000, a to ako pre výrobu, tak pre vývoj a servisné služby.

2002

Založenie spoločnosti ELCOM IPC PRAHA s.r.o. so zameraním na poskytovanie servisných služieb.

1999

Založenie spoločnosti ELCOM GROUP a.s. a transformácia spoločnosti ELCOM s.r.o. na akciovú spoločnosť. Založenie spoločnosti ELCOM IPC s.r.o. a presunu činnosti v oblasti výroby a dodávky priemyselných a špeciálnych počítačových systémov do tejto spoločnosti.

1997

Vybudovanie nového sídla spoločnosti na Místeckej ulici v Ostrave-Vítkoviciach.

1995

Začatie činnosti spoločnosti ELCOM AUTOMATION s.r.o.

1994

Stáž v Nórskom inštitúte pre výskum ovzdušia (NILU) bola nadviazaná spolupráca s divíziou Ekotechnika a došlo k rozvoju metód monitorovania organických polutantov.

1993

Zahájenie veľkoobchodného predaja komponentov a prístrojov pre priemyselnú automatizáciu a elektrotechniku.

1991

Založenie spoločnosti ELCOM s.r.o. s orientáciou na služby v oblasti automatizácie, priemyselnej výpočtovej techniky a ekotechniky.

ELVAC a.s.
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín
ELVAC SK s.r.o.
+421 326 401 766
+421 326 401 766
ELVAC a.s.
Hasičská 930/53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
+420 597 407 100
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508