Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Sme rýdzo českou spoločnosťou. Poskytujeme obchodno-technické a inžiniersko-dodávateľské služby v oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky, priemyselných a špeciálnych PC systémov, silnoprúdové elektrotechniky a jednoúčelových strojov. Vyvíjame a dodávame ekologické systémy na čistenie ovzdušia a meriame jeho kvalitu.

Sme dynamickou spoločnosťou, s bohatou tradíciou v oblastiach::

 • inžiniersko-dodávateľská činnosť,
 • výroba a servis špeciálnej výpočtovej techniky pre priemyselné použitie,
 • veľkoobchod s komponentmi pre priemyselnú výpočtovú techniku, komunikačné a riadiace systémy
 • veľkoobchod s priemyselným elektromateriálom,
 • výroba a kompletizácia elektrorozvádzačov,
 • vývoj a výroba špecializovaných systémov pre energetiku,
 • projekcia, konštrukcia, kompletné dodávky a servis jednoúčelových strojov a montážnych liniek,
 • bezdeformačné prestrihovanie uzavretých profilov (dodávky strojov, nástrojov i samotných profilov),
 • zobrazovacie systémy a svetelná reklama
 • ochrana životného prostredia
 • vývoj aplikácií a software.

Vo svojej súčasnej podobe firma existuje od začiatku roku 2013, kedy splynula so svojimi pôvodne dcérskymi spoločnosťami ELVAC IPC s.r.o a ELVAC AUTOMATION s.r.o. a prevzala ako ich zamestnancov, tak výrobný program a obchodné portfólio.

 Profil spoločnosti na stiahnutie

Filozofia spoločnosti

Filozofia spoločnosti je založená na princípe najvyššej kvality dodávaných výrobkov a poskytovaných služieb. Zároveň si je ale vedenie spoločnosti vedomé svojej zodpovednosti voči vlastným zamestnancom aj voči svojmu okoliu, a preto spoločnosť podstúpila certifikáciu podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001 Okrem iného tiež dbá na maximálnu mieru energetickej úspornosti pracovných postupov aj ekologickú nezávadnosť používaných materiálov.

 Politika spoločnosti

Dnes pôsobíme v Českej republike (centrála v Ostrave a regionálne centrum v Prahe) i na Slovensku (regionálne centrum v Trenčíne).

Činnosť ELVAC a.s. je zameraná na poskytovanie riešení a malosériovú výrobu založenú na vlastnom výskume a vývoji aj na špičkových produktoch dodávateľov. Vďaka svojej finančnej stabilite a širokému portfóliu výrobkov a služieb dokáže byť kvalifikovanou oporou svojim partnerom, najmä systémovým integrátorom. Disponuje rovnako vlastnými projekčnými a výrobnými kapacitami a môže svojim zákazníkom poskytovať oprávnený pocit istoty a stability.

Veľký dôraz kladieme na vlastný vývoj nových produktov, s ktorými sme úspešní aj na zahraničných trhoch. S produktmi ELVAC sa môžete stretnúť napríklad v Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku, Turecku, Číne, Mexiku či USA. Dôkazom je okrem iného aj komerčne úspešná rada produktov pre energetiku, ale aj unikátne dierovacie či jednoúčelové stroje pre automobilový priemysel.

ELVAC a.s.
ELVAC SK s.r.o.
Višňová 192/11
911 05 Trenčín
ELVAC SK s.r.o.
+421 326 401 766
+421 326 401 766
ELVAC a.s.
Hasičská 930/53
700 30 Ostrava‑Hrabůvka
+420 597 407 100
ELVAC a.s. - pobočka Praha
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
+420 224 914 608
+420 224 923 896
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
+420 597 407 500
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Tavičská 337/23
703 00 Ostrava - Vítkovice
+420 595 700 500
+420 595 700 508