Elektromateriál

Dodávatelia

Spínacia technika

stýkače, istiace nadprúdové relé, istené motorové spúšťače, meracie a kontrolné relé, bezpečnostné moduly, bezpečnostné koncové spínače, svetelné bariéry, ovládače, tlačidlá, signálne prvky, vačkové spínače, indukčné snímače, polohové snímače, tlakové a vákuové spínače, optoelektrické a fotoelektrické snímače , frekvenčné meniče, softstrartery

Riadiace systémy

PLC riadiace systémy, CNC riadiace systémy, operátorské panely, SCADA, priemyselné počítače, HMI, komunikácia

Pohony

asynchrónne motory, ss motory, krokové a lineárne pohony, riadené pohony, VN motory

Rozvody NN

rozvody NN, ističe, spínače, prepäťové ochrany, prúdové chrániče, rozvádzačové systémy, ochranné relé

Procesná prístrojová technika

prístroje na meranie a nastavovanie polohy, zobrazovanie a reguláciu tvoria jednu z dôležitých častí systémov slúžiacich k automatizácii priemyselných procesov