Aktuality | Průmyslová automatizace, ELVAC a.s.

Aktuality

(2021) Úspešne sme zákazníkovi dodali zaujímavú aplikáciu riadenia polohy sacieho bagra pomocou súradníc GPS. Pontón sacieho bagra je ukotvený štyrmi lanami diagonálne k pevným bodom na brehu alebo na vodnej hladine. Body sa presne lokalizujú pomocou lokátora GPS. Pohyb po hladine dopredu, dozadu a do strán zabezpečujú štyri manipulačné navijaky umiestnené na palube. Káblový bubon je poháňaný servopohonom s prevodovkou. 
Počas ťažby sa sací bagr automaticky pohybuje dopredu a odoberá materiál z dna. Pohyb bagra sa riadi modelovým výpočtom trajektórie plavidla v rámci koordinačného systému 4 pevných kotviacich bodov a 4 bubnových navijakov.

(2020) Vytvorili sme projekt využívajúci robotiku aj strojové videnie, konkrétne komplexné zariadenie na automatickú aplikáciu nálepiek na hliníkové kolesá s kontrolou polohy nálepky pomocou kamery. Ako presne zariadenie funguje, si môžete pozrieť v našom 3D animovanom videu.

 

Vďaka dlhoročným skúsenostiam našich zamestnancov a úzkej spolupráci s poprednými svetovými výrobcami automatizačnej techniky ponúkame celý rad štandardných a zákazníckych riešení v oblasti manipulácie s materiálom a dopravy, energetiky, riadenia divadelnej techniky, riadenia strojov a výrobných liniek a regulácie elektrických pohonov.