Priemysel 4.0 | Priemyselnej automatizácie

Priemysel 4.0

V našich riešeniach strojového videnia prepájame skutočný svet s kybernetickým do základných stavebných kameňov inteligentných systémov riadenia priemyselnej výroby označovaných ako Průmysl 4.0.

Na základe virtuálního digitálneho modelu sme schopní navrhnúť a otestovať riadiaci systém v predstihu, eliminovať chyby a zkrátiť dobu uvádzania do prevádzky.

V našich aplikáciách nahrádzame ťažkú a stereotypnú prácu ľudských pracovníkov roboty, analyzujeme obraz strojového videnia kontrolujeme kvalitu vykonávaných operácií, archivujeme dôležité stavy riadeného procesu pomocou databázových alebo cloudových systémov a analyzujeme tieto údaje pre účely údržby a servisu.

Díky multioborovi prepojeným odborníkom schopným prekonať aj veľmi zložité zadanie poskytnúť široké portfólio služieb.

 

V našich riešeniach nasazujeme tieto prvky P 4.0:

  • Efektívny návrh riadiacich aplikácií s využitím virtualizácie a simulácie
  • Nasazování robotů a zajištění jejich interoperability
  • Analýza obrazu z kamerových systémů pro detekci povrchových vad
  • Strojové videnie pri kamerovej kontrole kvality výroby
  • Implementácia nadradených systémov na báze IIoT a jejich využití při řízení

 

Průmysl 4.0 logické schéma