Projektová dokumentácia | Priemyselnej automatizácie

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je tvorená v aplikačnom SW EPLAN P8 a slúži na údržbu a prevádzkovanie projektovaných technologických aplikácií.
Pre vykreslenie pohľadov na rozvádzače, ovládacie stanovištia a dispozície káblových trás používame CAD.

Elektro vykonávacia dokumentácia štandardne štruktúrovaná v týchto základných položkách:

 • Technická správa
 • Obvodové schémy
 • Špecifikácie prístrojov a montážneho materiálu
 • Zapojovacie schémy
 • Súpis káblov

Dokumentácia zodpovedá slovenským normám (STN) a európskym normám (EN). Dokumentácia môže byť modifikovaná podľa noriem príslušnej krajiny alebo svetadielu.

Ponúkame dokumentáciu pre fázy:

 • štúdie
 • dokumentácia pre územné konanie
 • dokumentácia pre stavebné povolenie
 • dokumentácia pre výber dodávateľa
 • dokumentácie realizačné

Pre vyššie uvedené fázy dokumentácie disponujeme autorizovanými inžiniermi.

Projektová dokumentace

Ponúkame komplexné dodávky priemyselnej automatizácie v oblastiach:

 • Strojárstvo
 • Hutníctvo
 • Automobilový priemysel
 • Divadelná technika
 • Energetika