Energetika | Referencie

Energetika

Elektráreň postaviť nevieme, ale vieme monitorovať distribúciu energie. Dodávame riadenie kompresorových staníc, dokážeme riadiť dopravu uhlia a vápenca, riadiť čerpacie stanice atď.


2018

Modernizácia rozvodne chemickej úpravne vody – Elektráreň Třebovice
Realizačná dokumentácia

Dodávka datových rozvaděčů pro zabezpečení sběru dat z energetických závodů
Realizačná dokumentácia, rozvádzače

Renovace podružných rozvaděčů - elektrárna Dukovany
Realizačná dokumentácia

2016

Inštalácia RTU a výmena ističov
Realizačná dokumentácia

Projekt pripojenia RTU pre Elektrárňu Třebovice
Realizačná dokumentácia

Meranie elektrickej energie mechanických dielní
Realizačná dokumentácia

2013

Bioplynová stanica Dvory
Dodávka, Montáž, UDP

2012

 Bioplynová stanica Bohušov
Dodávka, Montáž, UDP

Revízia systému riadenia pre monitorovacie zariadenie rozvodne
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

2011

Uzatváracie klapky prečerpávacej vodnej elektrárne
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

2008

 Zobrazovací systém na dispečing
Dodávka HW, SW, Inštalácia

2002

Hledáte řešení pro energetiku? Více na našem produktovém webu.