Regulované pohony | Priemyselnej automatizácie

Regulované pohony

Disponujeme špecialistami pre projektovanie elektrických regulovaných pohonov a v tejto oblasti ponúkame tieto služby:

 • Tvorbu návrhu elektrických pohonov
 • Výpočet optimálnych parametrov pohonov
 • Tvorbu projektovej dokumentácie elektrických pohonov
 • Návrh a prípravu riadiacich štruktúr pohonov
 • Nastavenie a optimalizáciu parametrov riadenia pohonov
 • Uvádzanie do prevádzok a ladenie pohonov
 • Záručný a pozáručný servis elektrických pohonov
 • Zaškolenie obsluhy a údržby

Elektrické regulované pohony riešime pre celý rad priemyselných odvetví v týchto typických aplikáciách:

 • Ventilátory pre vzduchové, spalinové cesty
 • Čerpadlá pre vodné, chladiace, hydraulické systémy
 • Odvíjačky, navíjačky, prevíjačky pre linky plochých výrobkov
 • Podávacie valce, ťažné valce, nožnice pre spracovanie plochých pásových výrobkov
 • Pohony stavania valcov pre valcovacie stolice
 • Polohovanie rotačných stolov
 • Polohovanie lisovacích strojov
 • Polohovanie podávačov, manipulátorov

Vykonávame integráciu elektrických pohonov do systémov s ohľadom na kvalitu a bezpečnosť prevádzky s využitím:

 • Dostupných komunikačných zberníc (Ethernet, PROFINET, PROFIBUS, Modbus a ďalšie) vrátane zberníc so zabezpečovacím protokolom, napr. PROFIsafe
 • Integrovaných bezpečnostných funkcií v meničoch, a to základných (STO, SS1) aj rozšírených (SS2, SLS, SDI, SSM), s možnosťou vygenerovania protokolu o vykonaní akceptačného testu týchto funkcií na konkrétnom pohone
 • Napájacích jednotiek umožňujúcich rekuperáciu energie späť do napájacej siete