Systémy riadenia | Priemyselnej automatizácie

Systémy riadenia

Disponujeme špecialistami pre programovanie a konfiguráciu riadiacich systémov.

V tejto oblasti ponúkame najmä tieto služby:

 • Návrh a konfigurácia riadiacich systémov na báze PLC
 • Návrh a konfigurácia riadiacich systémov na báze PC
 • Modulárne riešenie systému riadenia na báze distribuovaných I / O modulov
 • Konfigurácia "Motion control" systémov pre viacosové aplikácie
 • Aplikácia priemyselných komunikácií na báze štandardov PROFINET, PROFIBUS, AS - interface, I / O Link
 • Návrh a konfigurácia HMI systémov na báze Operačných panelov alebo SCADA systémov
 • Tvorba aplikačného SW pre PLC, PC a HMI aplikácie
 • Návrh a konfigurácia bezpečnostných riadiacich systémov na báze PLC so splnením bezpečnostných noriem SIL2, SIL3, prípadne i ďalších.
 • Návrh prvkov priemyselnej inštrumentácie (meranie tlaku, teplôt, prietoku a ďalších veličín)
 • Uvádzanie do prevádzok a ladenie riadiacich systémov
 • Záručný a pozáručný servis riadiacich systémov

Pri uvedených činnostiach najčastejšie používame HW a SW výrobcov, ako sú:

 • Siemens
 • Allen Bradley
 • Schneider Electric
 • Bosch Rexroth