Vývojové projekty | Průmyslová automatizace, ELVAC a.s.

Vývojové projekty

Automatizovaný návrh riadiacich systémov s podporou virtuálních technológií

Způsob a postupy práce inženýrských firem při realizaci zakázku strojní nebo procesní automatizace mají výrazný vliv na kvalitu výsledku, rychlost realizace, rychlost uvádění do provozu a následná údržba systému.

Požiadavky v dnešnej dobe existujú v rade softvérových nástrojov na realizáciu jednotlivých častí automatizačných projektov, nie sú k dispozícii záväzné účinné postupy ani nástroje, ktoré jednotliví etapy automatizujú v rámci projektu navzájom, navzájom prepojené, eliminujú rutinné a opakované činnosti, automatizujú časť procesu a štandardizujú celý proces.

Cíle projektu:

 • Vyvinutí modernej a efektívnej tvorby SW
 • Tvorba komplexného SW nástroja pre automatizovanú tvorbu riadiacich aplikací
 • Metodika návrhu virtualizácie, modelování a simulácie
 • Urychlení a zefektivnění vývoje řídicích aplikací, prezentácií, testovania a uvádzania do prevádzky

Partner projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, která řeší a spolupodílí se na řešení stovek projektů a aktivit podporovaných veřejným i soukromým sektorem. Zmíněná vysoká škola je technicky orientovaná univerzita a spolupráca s podnikmi má dlhoročnú tradíciu.

Modulárny kamerový tester TQC s prvkami umelej inteligencie

Výsledné riešenie projektu bude prototyp komplexného testovacieho zariadenia pre absolútnu kontrolu kvality výrobkov (TQC) pomocou kamery.

Kamery s objektívmi a typmi osvetlenia budú uložené v zásobníkoch, ktoré sú podľa vstupnej špecifikácie vybrané kamerový sortiment k vytvoreniu najlepšieho predpokladaného zloženia pre definovanú kamerovú kontrolu.

Cíle projektu:

 • Implementácia strojového videnia do robotizácie
 • Vytváranie snímkových kompozícií na základe vstupných údajov
 • Modulárne zmeny prvkov kamerového systému

Spoluřešiteľ vývojového projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Podstatou tejto spolupráce je silné technologické partnerstvo a dobré výskumné zázemie. Díky těmto aspektům budeme moci nabízet klientům jednotné riešenie kamerového TQC testeru.

Systém merania a vyhodnotenia presnej polohy robotického ramena

Vyhodnocovanie presnosti a kvality vyrábaných komponentov je jeden z hlavných prvkov pre zvýšenie konkurencieschopnosti vo vnútroštátnom i medzinárodnom meradle najmä v oblastiach, kde sú vysoké nároky na automatizáciu výroby presných komponentov.

Stěžejným prvkom tohto projektu je použitie šestiosého robotického ramena, ktoré slúžia v mnohých priemyselných odvetviach. Vzhľadom na to, že neustále zvyšujeme požiadavky na presnosť výrobných komponentov zameraných týmto smerom na zásadné technické problémy a výzvy do budúcnosti a prosperity na svetovom trhu.

Výsledné riešenie projektu bude prototyp, zostavenie kombinácie senzorických systémov, na ktoré bude aplikované špeciálne softvérové riešenie. Díky tomuto riešeniu docílime, že rastúce zvyšujeme svoju pohyblivosť, pozíciu a priestorové orientácie robotických šesťiosých manipulátorov. Prototypové riešenie bude slúžiť k testovaniu a optimalizácii navrhovaného nadstavbového senzorického systému pre presné, rýchle a spoľahlivé nasadenie v projekcii priemyselnej automatizácie a robotiky.

Cíle projektu:

 • Výzkum, výroba a testovanie automatizovaného pracoviska
 • Zvýšení přesnosti pohybů a pozícií u šesťiosého robotického ramena
 • SW riešenie (výpočty pozic a pohybů)
 • HW riešenie (meranie a porovnanie pozície ramene)
 • Vyhodnocení prostorové orientace

Výzkumná činnosť v rámci riešenia projektu sa bude realizovať spoločne so spoluúčasťou projektu: Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Cieľom tejto spolupráce je silné technologické partnerstvo, ktoré na základe výsledkov tohto projektu ponúka klientom nasledujúce riešenie v oblasti špičkovej (medzinárodne jedinečnej) presnej robotickej techniky.

             Logo TACR