Dodávatelia

Pre splnenie špecifických požiadaviek rôznych odvetví priemyslu a komerčných zariadení je potrebné vybrať vhodné komponenty a funkčné celky, preto firma ELVAC a.s. spolupracuje s mnohými lídrami vo výrobe počítačovej a automatizačnej techniky.

Medzi významných dodávateľov patrí:

panelové a vstavané počítače, komponenty a periférie

panelové a vstavané počítače, komponenty a periférie

priemyselné pamäte a storage médiá

panelové a vstavané počítače, komponenty a periférie

zobrazovače, klávesnice, KVM prepínače, konzoly a pod.

panelové a vstavané počítače, komponenty a periférie

panelové a vstavané počítače, komponenty a periférie

vstavané a panelové počítače

mobilné počítače a priemyselné tablety

priemyselné zodolnené tablety a notebooky

komerčné, grafické i priemyselné monitory

napájacie zdroje

odolné notebooky, tablety a pod.

priemyselná šasi

komponenty pre priemyselnú komunikáciu

panelové a vstavané počítače, komponenty a periférie

priemyselné klávesnice

priemyselné klávesnice a polohovacie zariadenia

priemyselné monitory a open frame LCD-kity

komponenty pre priemyselnú komunikáciu

špeciálne LAN karty a počítače

panelové a vstavané počítače, komponenty a periférie

priemyselné klávesnice a polohovacie zariadenia

priemyselné klávesnice a polohovacie zariadenia

panelové a vstavané počítače, komponenty a periférie

power management a PDU, KVM prepínače a pod.

bezpečné pripojenie k vzdialeným zariadeniam cez internet

panelové počítače a monitory

panelové počítače a monitory

napájacie zdroje, klávesnice a myši
 
Ak potrebujete poradiť s výberom vhodného riešenia, môžete kontaktovať našich odborníkov.