Servisné služby k priemyselným PC systémom

Vďaka detailnej znalosti ponúkaných produktov a dlhodobým vlastným skúsenostiam získaných pri ich nasadzovaní, prevádzke a servisu sme schopní nachádzať optimálne riešenie nielen z hľadiska technických parametrov, ale aj ceny.

Už vo fáze ponuky sme pripravení sa podieľať na výbere vhodných komponentov a hľadať čo najefektívnejší spôsob ich nasadenia. Máme v praxi odskúšaný rad typových riešení. Ich využitím môžeme prispieť ku skráteniu doby realizácie, zníženiu celkových nákladov a minimalizácii rizík.

Za samozrejmé považujeme zaistenie záručného a pozáručného servisu dodaného zariadenia.

Servisné služby zabezpečujeme v niekoľkých úrovniach:

  • vlastným servisom
  • prostredníctvom servisných organizácií našich dodávateľov
  • prípadným zaškolením odborných pracovníkov zákazníka

Služby k priemyselným PC systémom

Možno dokúpiť aj k starším počítačom

 Podrobné informácie k servisným službám