Priemysel 4.0

V našich riešeniach prepájame fyzikálny svet s tým kybernetickým do základných stavebných kameňov inteligentných systémov štvrtej priemyselnej revolúcie. Nadradené informačné systémy priamo zadávajú prácu výkonným pracovným jednotkám, učíme stroje vidieť, aby kontrolovali kvalitu nimi vykonávaných operácií a nahrádzame ťažkú a stereotypné prácu živých pracovníkov robotmi.

V našich riešeniach nasadzujeme tieto prvky P4.0:

  • Strojové videnie pri kontrole kvality výroby
  • Spolupráca nadradených systémov pri ovládaní výrobných prostriedkov

Priemysel 4.0