Chémia

  • Dodávame systémy riadenia katalytických spaľovacích jednotiek na likvidáciu organických látok.
  • Vykonávame rekonštrukciu riadenia vstrekovacích lisov plastov.

2019

Modernizácia RS na ÚČOV Ostrava.
Realizačná dokumentácia

Jednotka rekuperativní katalytickej oxidácie (RCO) - Ravak Příbram.
Realizačná dokumentácia, SW, elektroinštalácia, kabeláž, rozvádzače, montáž, uvedenie do prevádzky.

2018

Doplnenie ventilátora a odsávania nového objektu – RCO Explosia
Realizačná dokumentácia, SW, elektroinštalácia, kabeláž, rozvádzače, montáž, UDP

2017

Mobilná katalytická jednotka
Realizačná dokumentácia, SW, elektroinštalácia, kabeláž, rozvádzače, montáž, UDP

Jednotka rekuperatívnej katalytickej oxidácie (RCO) – Sythesia
Realizačná dokumentácia, SW, elektroinštalácia, kabeláž, rozvádzače, montáž, UDP

Doplnění ventilátoru a odsávání nového objektu- RCO Explosia
Realizačná dokumentácia, SW, elektroinštalácia, kabeláž, rozvádzače, montáž, UDP

Jednotka rekuperatívnej katalytickej oxidácie (RCO) – Myonic
Realizačná dokumentácia, SW, elektroinštalácia, kabeláž, rozvádzače, montáž, UDP

RCO AZOS doplnenie RS a HMI
SW PLC a HMI

2016

Katalyzátor Explosia
Realizačná dokumentácia, inštalácia, PLC HW a SW, HMI, kabeláž, rozvádzač, montáž, UDP

Katalyzátor Varroc
Realizačná dokumentácia, inštalácia, PLC HW a SW, HMI, kabeláž, rozvádzač, montáž, UDP

Katalyzátor Aluprint
Realizačná dokumentácia, inštalácia, PLC HW a SW, HMI, kabeláž, rozvádzač, montáž, UDP

Katalyzátor Pal SVK
Realizačná dokumentácia, inštalácia, PLC HW a SW, HMI, kabeláž, rozvádzač, montáž, UDP

2014

Katalytické čistenie spalín JUTA
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI,Montáž, UDP

Katalytické čistenie spalín Beskýd
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI,Montáž, UDP

Katalytické čistenie spalín Preciosa 2ks
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI,Montáž, UDP

2013

Katalytické čistenie spalín AZOS CZ
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI,Montáž, UDP

 Katalytické čistenie spalín Kimberly-Clark
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI,Montáž, UDP

Katalytické čistenie spalín koksovne Svoboda
Realizačná dokumentácia, Dodávka, Montáž, UDP

2012

Katalytické čistenie spalín TEVA
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW, Montáž, UDP

Katalytické čistenie spalín Preciosa
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI Montáž, UDP

2011

Premiestnenie katalytickej jednotky Kermi
Realizačná dokumentácia, Dodávka, Montáž, UDP

Katalytické čistenie spalín Swingtherm
Realizačná dokumentácia, Dodávka, Montáž, UDP

Jednotka regeneratívnej katalytickej oxidácie
Realizačná dokumentácia, Dodávka, Montáž, UDP

2010

Katalytické čistenie spalín Preciosa
Realizačná dokumentácia, Dodávka, Montáž, UDP

2006

 Kontinuálne meranie emisií
Dodávka HW, SW, Inštalácia