Zobrazovače

Kvalitné zobrazenie technologických dát je nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie ergonomických pracovných podmienok a hlavne trvalej a prehľadnej informovanosti obsluhy o stave procesov či diania v sledovaných priestoroch.

 

2017

Obmena systému zobrazovania príletov a odletov lietadiel
Dodávka HW, SW, Instalace

2016

InfoPanels - TI Group
Dodávka HW, SW, Instalace

2014

Informačné panely
Dodávka HW, SW, Inštalácia

LED panel - Povodie Odry
Dodávka HW, SW, Inštalácia

LED panel – Úrazy
Dodávka HW, SW, Inštalácia

InfoPanels - sv. Hostýn
Dodávka HW, SW, Inštalácia

Nová dispečerská videostena
Dodávka HW, SW, Inštalácia

Kamerový systém stráženia šrotoviska Arcelormittal
Dodávka HW, SW, Inštalácia

Nová dispečerská videostena Holcim
Dodávka HW, SW, Inštalácia

2011

Monitoring výroby
Dodávka HW, SW, Inštalácia

Zobrazovací systém na dispečingu 6 x 3 46 "
Dodávka HW, SW, Inštalácia

Beskydská magistrála
Dodávka HW, SW, Inštalácia

2010

Navigačný systém po budove MSK
Dodávka HW, SW, Inštalácia

InfoKiosky mesto Jeseník
Dodávka HW, SW, Inštalácia

2009

Monitoring výroby
Dodávka HW, SW, Inštalácia

2008

Vodohospodársky dispečing PVL
Dodávka HW, SW, Inštalácia

Výmena hlasovacieho zariadenia v PS SR
Dodávka HW, SW, Inštalácia

Systém pre správu reklám
Dodávka HW, SW, Inštalácia

2007

FIDS systém na letisku Leoša Janáčka Ostrava – Mošnov
Dodávka HW, SW, Inštalácia

InfoPanels v hoteli InterContinental Praha
Dodávka HW, SW, Inštalácia