Software

Software

ELVAC SOLUTIONS s.r.o. je rýdzo českou spoločnosťou s vlastným vývojom aplikácií a systémov, ktorá poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby podľa individuálnych potrieb a prianí. Sme stabilná firma, ktorá dodáva softvérové riešenia popredným subjektom v oblasti letectva, automotive, ľahkého priemyslu a potravinárstva.

Nebojte sa zlepšenia a vyskúšajte efektívne riešenie od profesionálov! Kontaktujte nás..

Spoločnosť bola založená roku 2005 a patrí do skupiny firiem ELVAC. Naše pracovné úsilie zameriavame predovšetkým na:

  • Riadiace a monitorovacie systémy postavené na platforme CitectSCADA
  • Vývoj a integrácia MES systému
  • Systém pre riadenie a evidenciu údržby podniku, CMMS / EAM systém
  • Informačné systémy, GIS systémy
  • Desktopové, webové a mobilné riešenia na kľúč

Katalógy
ES Katalóg riešení
ES Katalóg riešení pre výrobu

Jednoduchým sprevádzkovaním systému naša práca nekončí. ELVAC SOLUTIONS s.r.o. poskytuje ku svojim riešeniam kvalitnú technickú podporu. Podľa vašich potrieb poskytujeme servisnú pohotovosť v režime 24/7. Môžete využívať našu službu hotline, ktorá je určená ako podpora koncových užívateľov nami dodávaného software. Môžete si tiež vybrať zo širokej palety školenie alebo váš systém doplniť o monitorovaní jeho kľúčových častí.

Certifikácie:

ISO 9001

ISO 9001

Systém manažérstva kvality pre vývoj, produkciu, predaj a údržbu kontrolných, monitorovacích a informačných systémov.

Certifikácie ISO 9001 je zameraná na manažment kvality a predstavuje dnes celosvetovo uznávaný štandard, ktorého zavedenie je východiskom pre aplikáciu ďalších požiadaviek na systém riadenia spoločnosť.

certifikt003

ISO 20000

Servis a podpora riadiacich, monitorovacích a informačných systémov

Norma ISO 20000 je prvý celosvetový štandard, ktorý sa špeciálne vzťahuje k manažmentu služieb IT a zameriava sa na zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity a zníženie nákladov u IT procesov. ISO 20000, ktoré vzišlo zo štandardu BS 15000, popisuje integrovanú sadu procesov riadenia pre poskytovanie služieb IT a obsahovo sa riadi ustanoveniami IT Infrastructure Library (ITIL).

Certifikát ISO 12207

ISO 12207

Aplikácie a riešenia technicko informačných, priemyselných, monitorovacích a geografických informačných systémov

Norma ISO 12207 vytvára všeobecný rámec pre procesy životného cyklu softvéru s dobre definovanou terminológiou, na ktorej sa môže softvérový priemysel odvolávať. Sú tu obsiahnuté procesy, činnosti a úlohy, ktoré sa majú používať počas dopytu po systéme obsahujúcim softvér, po samostatnom softvérovom produkte, po softvérovej službe a tiež počas dodania, vývoja, prevádzku a údržbu softvérových produktov.

certifikt004

ISO 27001

Obchod, vývoj, dodanie a servis riadiacích, monitorovacích a informačných systémov

Norma ISO 27001 je medzinárodne platný štandard, ktorý definuje požiadavky na systém managementu bezpečnosti informácií, predovšetkým riadenie bezpečnosti dôvery informácií pre zamestnancov, procesy, IT systémy a strategie firmy.

certifikt004

Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti

ELVAC SOLUTIONS s.r.o. patrí do vysoko exkluzívnej skupiny spoločností v Českej republike, ktoré splňujú najprísnejšie kritéria ekonomického hodnotenia podľa štatistického prediktivného modelu Bisnode. Kredibilita spoločnosti dosahuje najvyššieho stupňa AAA.

 

certifikt001

Certifikácia Úradu pre civilné letectvo

Oprávnenie na vývoji, výrobe, inštaláciám, údržbu, opravu a modifikáciám leteckých pozemných zariadení

ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEROM: