Software

ELVAC SOLUTIONS s.r.o. je rýdzo českou spoločnosťou s vlastným vývojom aplikácií a systémov, ktorá poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby podľa individuálnych potrieb a prianí. Sme stabilná firma, ktorá dodáva softvérové riešenia popredným subjektom v oblasti letectva, automotive, ľahkého priemyslu a potravinárstva.

Nebojte sa zlepšenia a vyskúšajte efektívne riešenie od profesionálov! Kontaktujte nás..

Spoločnosť bola založená roku 2005 a patrí do skupiny firiem ELVAC. Naše pracovné úsilie zameriavame predovšetkým na:

  • Riadiace a monitorovacie systémy postavené na platforme CitectSCADA
  • Vývoj a integrácia MES systému
  • Systém pre riadenie a evidenciu údržby podniku, CMMS / EAM systém
  • Informačné systémy, GIS systémy
  • Desktopové, webové a mobilné riešenia na kľúč

Jednoduchým sprevádzkovaním systému naša práca nekončí. ELVAC SOLUTIONS s.r.o. poskytuje ku svojim riešeniam kvalitnú technickú podporu. Podľa vašich potrieb poskytujeme servisnú pohotovosť v režime 24/7. Môžete využívať našu službu hotline, ktorá je určená ako podpora koncových užívateľov nami dodávaného software. Môžete si tiež vybrať zo širokej palety školenie alebo váš systém doplniť o monitorovaní jeho kľúčových častí.

ELVAC SOLUTIONS s.r.o. je partnerom spoločností:

Microsoft Silver Partner HP CitectScada silver partner

Certifikácie:

ISO 9001

ISO 9001

Systém manažérstva kvality pre vývoj, produkciu, predaj a údržbu kontrolných, monitorovacích a informačných systémov.

Certifikácie ISO 9001 je zameraná na manažment kvality a predstavuje dnes celosvetovo uznávaný štandard, ktorého zavedenie je východiskom pre aplikáciu ďalších požiadaviek na systém riadenia spoločnosť.

certifikt003

ISO 20000

Servis a podpora riadiacich, monitorovacích a informačných systémov

Norma ISO 20000 je prvý celosvetový štandard, ktorý sa špeciálne vzťahuje k manažmentu služieb IT a zameriava sa na zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity a zníženie nákladov u IT procesov. ISO 20000, ktoré vzišlo zo štandardu BS 15000, popisuje integrovanú sadu procesov riadenia pre poskytovanie služieb IT a obsahovo sa riadi ustanoveniami IT Infrastructure Library (ITIL).

Certifikát ISO 12207

ISO 12207

Aplikácie a riešenia technicko informačných, priemyselných, monitorovacích a geografických informačných systémov

Norma ISO 12207 vytvára všeobecný rámec pre procesy životného cyklu softvéru s dobre definovanou terminológiou, na ktorej sa môže softvérový priemysel odvolávať. Sú tu obsiahnuté procesy, činnosti a úlohy, ktoré sa majú používať počas dopytu po systéme obsahujúcim softvér, po samostatnom softvérovom produkte, po softvérovej službe a tiež počas dodania, vývoja, prevádzku a údržbu softvérových produktov.

certifikt001

Certifikácia Úradu pre civilné letectvo

Oprávnenie na vývoji, výrobe, inštaláciám, údržbu, opravu a modifikáciám leteckých pozemných zariadení

ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEROM: