ELVAC a.s. > Portfolio SK > Software > Geografické informačné systémy (GIS)

Geografické informačné systémy (GIS)

Spoločnosť ELVAC SK s.r.o. ponúka komplexné riešenie Geografických Informačných systémov.

Tieto systémy sú vyvíjané a prevádzkované v rámci pokročilej GIS platformy, ktorej využitie prináša celý rad predností a istôt pre Vás i koncových užívateľov Vašich mapových aplikácií.

Výhody systému GIS

 • bezproblémová prevádzka systémov
 • dlhodobá udržateľnosť systému v čase
 • interoperabilita (kompatibilita so širokou škálou nástrojov rôznych výrobcov vďaka dodržiavaní štandardov OGC)
 • jednoduchá rozšíriteľnosť
 • nezávislosť na platforme či operačnom systéme
 • možnosť publikovania na internete v podobe webovej aplikácie (Online GIS)
 • on-line zdieľanie a publikovanie geografických dát

 

 

Vďaka použitému komponentovému prístupu si u nás môžete vždy zaobstarať aplikáciu presne reflektujúcu Vaše požiadavky a potreby. Nie je potrebné platiť za funkcionalitu, ktorú nevyužijete.

Medzi najčastejšie požadované funkcie GIS (Geografické Informačné Systémy) patrí:

 • základné nástroje pre prácu s mapou
 • meranie diaľok, obvodov a plôch
 • zobrazenie súradníc vo vybranom súradnicovom systéme, nájdenie miesta podľa súradníc či voľba kartografickej projekcie mapy
 • vyhľadávanie na základe priestorových a atribútových dotazov
 • práce s mapovými vrstvami, vrátane pripojení vzdialených dátových zdrojov (WMS, WFS, WCS)
 • export/import dát, tlač, multijazyčnosť
 • výber predpripravených mapových kompozícií a možnosť vytvárať a zdieľať vlastné kompozície
 • správa užívateľov, užívateľských skupín a ich práv k funkciám a dátam aplikácie
 • možnosť využívania funkcionality pomocou Webových služieb alebo naopak ich vytváranie a publikovanie
 • publikovanie dát prostredníctvom štandardov OGC.

 

 

GIS a mapové systémy spoločnosti ELVAC SK však nie sú holý produkt. Naši špecialisti Vás bezpečne prevedú všetkými úskaliami špecifikácie požiadaviek, voľbou vhodných dát (zaobstaraním nákupom, meraním v teréne či nasadenie voľne dostupných dát), návrh grafického rozhrania (design) až po nasadenie systému u Vás či našich serveroch. Vždy sa snažíme poskytnúť službu presne podľa Vašich požiadaviek.

Samotným nasadením však naša spolupráca nekončí. K dodanému systému totiž súčasne poskytujeme jeho správu a servis. Zaistíme tak, že dodaný systém bude spravovaný kvalifikovaným operátorom GIS.

Môžeme teda povedať, že GIS firmy ELVAC SK je komplexnou službou, ktorá Vám prináša spoľahlivosť na najvyššej technologickej úrovni spoločne s osobným prístupom v priebehu celého procesu:
návrh mapovej aplikácie v prostredí internetu > nasadenie > prevádzka.

ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEROM: