ERP

Spoločnosť ELVAC SOLUTIONS s.r.o. ponúka komplexné riešenia podnikového informačného systému (ERP). Tento systém je určený pre organizácie, ktoré hľadajú riešenia pokrývajúce kompletne celý výrobno prevádzkujúci cyklus podniku.

Moduly nami vyvinutého ERP systému pokrývajú oblasti od prijatia zákazky až po jej dodanie konečnému zákazníkovi vrátane podporných procesov. Integrácia modulov pre projektové riadenie, finančné plánovanie, kapacitné plánovanietechnologickú prípravu výrobyplánovanie nákupu a subdodávok, logistiku, výrobu, riadenie akosti, riadenie projektovej a výrobnej dokumentácie, hodnotenie dodávateľov a i. so systémami tretích strán používaných v podnikoch, umožňuje efektívnu automatizáciu celého výrobného procesu a teda aj výraznú úsporu času.

Overené riešenie ERP aplikácie pokrýva štyri podnikové okruhy, ku ktorým ponúkame nasledujúce moduly:

Financie
 • Nákladové účtovníctvo
 • Nákladové riadenie projektov (Controlling)
 • Rozpočty (Budgeting)
 • Finančné plánovanie (Forecasting)
Personalistika
 • Výkaz práce
 • Plánovanie pracovníkov
 • Dovolenky a zástupy
Výroba a logistika
 • Plánovanie výroby
 • Sklady a riadenie zásob
 • Nákup materiálov, komponentov a služieb
 • Vnútrofiremná preprava a expedícia
 • Riadenie projektov
 • Hodnotenie dodávateľov
 • Riadenie kvality
 • Riadenie údržby, CMMS/EAM (TechIS)
Marketing a predaj
 • Spracovanie zákazok
 • Ceníky
 • CRM

 

Súčasťou riešenia ERP systému sú tiež ďalšie obecné moduly podporujúce hlavne manažérsky prehľad o výrobe, zabezpečení a užívateľský komfort.

 • Zabezpečenie systému (užívatelia a role) - autentizácia, autorizácia a auditing
 • DMS - správa a verzovanie dokumentov
 • Reporting (Tlačové zostavy a analýzy)
 • Notifikačný systém
 • Komentovanie záznamov
 • Automatická distribúcia tlačových zostáv
 • Výkonnostné ukazovatele KPI
 • Užívateľské filtre, pohľady a záhlavie
 • História zmien

Hlavné prednosti ERP systému:

 • integrácia alebo celková previazanosť na všetky podnikové okruhy (financie, personalistika, výroba a logistika, marketing a obchod),
 • rovnaké informácie pre všetkých užívateľov systému,
 • kvalitnejšie podklady pre rozhodovanie managementu,
 • väčší tlak na dodržiavanie pracovných postupov (procesov).

Platformu nášho ERP systému v súčasnej dobe používa spoločnosť Huisman Konstrukce, s.r.o., ktorá má rozsiahle skúsenosti v oblasti návrhu a výroby ťažkej techniky (zdvíhacie a manipulačné zariadenia) pre vedúce svetové firmy operujúce na pevnine i na mori. Ďalšie referencie je možné prezrieť tu.

Jedná sa o plne integrovaný, flexibilný a ľahko použiteľný ERP software, ktorý využíva pokročilé technológie pre OS Windows. Podporujeme vývoj na kľúč a integráciu zákazkových úprav do nášho riešenia ERP podľa procesných požiadaviek zákazníka. Súčasťou integrácie je tiež úzka spolupráca nášho ERP systému s používanými systémy tretích strán.

Významným benefitom pri spolupráci s ELVAC SOLUTIONS s.r.o. je nielen široká ponuka servisných služieb, ktoré ponúkame ku všetkým našim produktom (SLA v režime 24/7, Hotline, zaškolenie užívateľov, technická podpora a i.) ale predovšetkým štandardizovaný a certifikovaný vývoj aplikácií, ktorý zabezpečuje dlhodobú stabilitu a možnosť ďalšieho rozvoja dodávaného riešenia.

ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEROM: