ELVAC a.s. > Portfolio SK > Software > MES systémy

MES systémy

Platforma EIS slúži na prevádzkovanie systémov monitoringu výroby. Zasahuje do oblastí automatického i manuálneho zberu dát a udalostí z výroby. Všetky dáta a operácie systému sú potom prístupné koncovým užívateľom (operátorom, vedúcim výroby, plánovačom, zriaďovačom, manažérom atď.) Podľa definovaných prístupových práv. Systém EIS je plne modulárny a umožňuje tak jeho prevádzkovateľovi zaobstarať vždy práve tú funkcionalitu, ktorú pre každodenné úlohy vyžaduje.

EIS - hlavné prínosy a funkcie

  • presné informácie o prebiehajúcej výrobe
  • dohľad nad plnením plánu / zákaziek
  • motivácia zamestnancov - reflexie výkonov priamo späť do výroby (vizualizácia výkonov, hodnotenie, ...)
  • integrovaná podpora kontrolných mechanizmov
  • alarmy - email, SMS, zvuková signalizácia
  • sledovanie a vyhodnotenie kvality zamestnancov
  • nástroje pre konfiguráciu systému a tvorbu analýz, KPI, štatistík a reportov sú súčasťou dodávaného SW (nezávislosť na dodávateľovi)
  • zabezpečený prístup z mobilných zariadení
  • zabezpečenie komunikácie so systémami tretích strán (SAP, SharePoint, firemné systémy, ...)

Viac o produkte sa možno dočítať v nasledujúcich letákoch

ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEROM: