ELVAC a.s. > Portfolio SK > Software > Monitorovacie a riadiace systémy > CitectSCADA

CitectSCADA

CitectSCADA je plne integrované užívateľské rozhranie, ktoré umožňuje užívateľom vybudovať spoľahlivý riadiaci a monitorovací systém. Jednoduché konfiguračné pomôcky a vlastnosti produktu umožňujú rýchly vývoj a implementáciu rôzne veľkých projektov.

CitectSCADA je systém, ktorý sa prispôsobí požiadavkám zákazníka na veľkosť, konfigurovateľnosť a spoľahlivosť ľubovoľného monitorovacieho a riadiaceho systému. Operátori majú neustále k dispozícii dáta o monitorovaných technológiách prostredníctvom užívateľsky konfigurovateľného rozhrania.

Architektúra CitectSCADA dovoľuje budovať akýkoľvek typ alebo veľkosť systému. Jednoduché a rýchle riešenie pre malé systémy (ovládanie a monitorovanie jednoduchého zariadenia), ktoré však možno doplňovať a rozširovať a vybudovať tak rozsiahly, plne redundantný systém pri ochrane počiatočných investícii.

Investíciou do spoľahlivého SCADA (Supervisory Control and Data Acquistion) systému dôjde k zvýšeniu produktivity a zaisteniu nepretržitej výroby. Tento systém je od počiatku navrhnutý ako plne redundantný a to na úrovni riadiacich serverov a komunikačných trás.

CitectSCADA môže byť ľahko integrovaný do pôvodných podnikových systémov prostredníctvom produktu CitectSCADA Reports, ktorý umožňuje prepojenie technologických dát s podnikovými databázami a možno tak jednoducho užívateľsky vytvárať požadované reporty.

CitectSCADA obsahuje všetky prvky pre vybudovanie systému

  • viac ako 130 komunikačných driverov
  • grafické prvky
  • programovací jazyk CiCode alebo VBA
  • podpora štandardov – ActiveX, ODBC, OPC, DDE, SQL

Nespornou výhodou CitectSCADA je zákaznícka podpora, týkajúca sa vlastného SCADA produktu. Pre podporu aplikácií je vybudovaná sieť certifikovaných partnerov, ktorý zaisťujú technickú podporu, školenia. Vďaka tomu je investícia do monitorovacieho a riadiaceho systému bezpečná a chránená. Všade, kde je nutné vybudovať stabilný, spoľahlivý systém s jednoducho konfigurovateľným užívateľským rozhraním možno využiť CitectSCADA. Architektúra tohto umožňuje vytvárať systémy s centralizovanou i s distribuovanou databázou, čím je možné ľahko realizovať malé, stredné i rozsiahle aplikácie. Prechod od centralizovanej k distribuovanej databázy nevyžaduje žiaden zásah do projektu. Takto je možné ľahko zmeniť architektúru systému tak, ako sa systém rozrastá a vytvoriť tak systém podľa požiadaviek užívateľa.

Primárna úloha SCADA systému je poskytnúť rozhranie pre prístup k procesným informáciám a umožniť operátorské ovládanie procesu. Na druhej strane je však kladená stále väčšia požiadavka na otvorenosť SCADA systému smerom k podnikovým aplikáciám a na sprístupnenie procesných dát do podnikovej siete. CitectSCADA je otvorený systém, podporujúci rad rozhraní a štandardov, ktoré umožňujú tieto pripojenia realizovať.

Spoločnosť ELVAC SK s.r.o. je od roku 2005 Citect integračným partnerom. Ponúka skúsenosti s využitím Citect v najrôznejších oblastiach. Zároveň ponúka podporu tohto produktu a vývoj v najrôznejších komunikačných driverov a doplnkov.

ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEROM: