ELVAC a.s. > Portfolio SK > Software > Referencie

Referencie

Riadiace a monitorovacie systémy
systém CMOS (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) - CitectSCADA, CitectReports
monitorovanie a ovládanie rádionavigácií (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) - CitectSCADA
monitorovanie a ovládanie rádiokomunikácií (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) - CitectSCADA
monitorovanie a ovládanie IDP BYPASS - CitectSCADA
Vývoj softwaru na zákazku
Realizácia technického informačného systému TIS
InfoPanels
Letiště Ostrava a.s., Mošnov
Riadiace a monitorovacie systémy
VALEO - KOSU monitorovací systém - CitectSCADA, monitoring ESD, KOSU monitoring
monitorovanie datových sieti
InfoPanels
Park Holiday Praha
Hotel Intercontinetal Praha
Plastic Omnium
InfoPanels
PEKAŘI a spol., spol. s r.o
Hotel Savannah
Třinecké železárny a.s.
Electroworld
ABB
Riadiace a monitorovacie systémy
Praha s.r.o - monitorovanie rádiokomunikácií
InfoPanels
Domov pre seniorov Korýtko
Riadiace a monitorovacie systémy
Vývoj softwaru na zákazku
Dodávka a nasadenie systému Task Tracker System
InfoPanels
Bekaert
Beskydská magistrála
Plzeňský Prazdroj a.s.
KÚ MSK
Riadiace a monitorovacie systémy
Systém EIS CHECK SHEETS, spolu s kamerovým systémom
Vývoj softwaru na zákazku
Software pre digitálný kolposkop VideoSaver
Dohľadový systém IT infraštruktúry
Spracovanie aplikačného SW
InfoPanels
Slovesnská filharmónia
Mondelēz International, Inc.
Vývoj softwaru na zákazku
Dátove siete a PIBK systémy
InfoPanels
Informační centrum Šumperk
SEPS a.s.
Riadiace a monitorovacie systémy
monitorovanie IT infraštruktúry
InfoPanels
Global Business s.r.o.
KOstax s.r.o.
Vývoj softwaru na zákazku
SW pre kapacitné plánovanie výroby Capacity CUBE
EIS Výrobný informačný systém GISPO
TechIS
JAP TRADING, s.r.o.
TechIS
SCADA Servis, s.r.o.
Huisman Konstrukce, s.r.o.
OLTIS Group a.s.
InfoPanels
Třinecké železárny, a.s. Kladno
TAMEH Czech s.r.o.
Schwan Cosmetics International GmbH
DK Akord
Riadiace a monitorovacie systémy
Vývoj a úprava SW SCADA Citect pre SUEZ
Vývoj softwaru na zákazku
Vývoj aplikačného SW MES systému pre AŽD (iMPROVE IT!)
SW práce pre Kendrion
TechIS
Nemocnice Na Homolce
InfoPanels
AREAL SLATINA, a.s.
Lázně Darkov, a.s.
SEOYON E-HWA PL
Kimberly-Clark, s.r.o.
BRANO Group
Webové riešenia
Vývoj softwaru na zákazku
Kategorizácia pošty
Vývoj a implementácia modulov ERP
SW práca VLS Robotic device
TechIS
SKOL s.r.o.
Strojírny Olšovec s. r. o.
Kámen Hudčice, s.r.o.
MetalPlast Lipník n.B. a.s.
GRAFOSALE SERVICE, spol. s r.o.
FRESO, spol. s r.o.
InfoPanels
SATUM CZECH s.r.o.
PKF Servis Ostrava s.r.o.
Ammeraal Beltech s.r.o.
Wienerberger eurostroj, spol. s r.o.
SONY PlayStation
SCHOTT CR, s.r.o.
Vývoj softwaru na zákazku
Analýza a úprava SW
TechIS
Serafin Campestrini s.r.o.
ALEMA Lanškroun a.s.
THERMA FM, s.r.o.
InfoPanels
SONY PlayStation
Trans World Hotels Austria
Střední zemědělská škola, Čáslav
Webové riešenia
Riadiace a monitorovacie systémy
systém CMOS (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) - CitectSCADA, CitectReports
monitorovanie a ovládanie rádionavigácií (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) - CitectSCADA
monitorovanie a ovládanie rádiokomunikácií (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) - CitectSCADA
monitorovanie a ovládanie IDP BYPASS - CitectSCADA
Croatia Control
Vývoj software na zakázku
Steelage s.r.o.
Huisman Konstrukce, s.r.o.
Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.
CZ LOKO
ČD Cargo
Varroc
Automotive Lighting
iMPROVE iT!
Creative Caps s.r.o.
TechIS
Contipro a.s.
AL INVEST Břidličná, a.s.
Kendrion s.r.o.
InfoPanels
SONY PlayStation
POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.
Ammeraal Beltech s.r.o.
Kendrion s.r.o.
Wienerberger eurostroj, spol. s r.o.
Třinecké železárny a.s.
SCHOTT CR, s.r.o.
Schwan Cosmetics International GmbH
TI Automotive
Mondelēz International, Inc.
Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Webové riešenia
Riadiace a monitorovacie systémy
systém CMOS (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) - CitectSCADA, CitectReports
monitorovanie a ovládanie rádionavigácií (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) - CitectSCADA
monitorovanie a ovládanie rádiokomunikácií (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) - CitectSCADA
monitorovanie a ovládanie IDP BYPASS - CitectSCADA
Croatia Control
Vývoj software na zakázku
Steelage s.r.o.
Huisman Konstrukce, s.r.o.
Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.
Varroc
VALEO
iMPROVE iT!
Creative Caps s.r.o.
TechIS
Contipro a.s.
AL INVEST Břidličná, a.s.
Kendrion s.r.o.
InfoPanels
SONY PlayStation
Třinecké železárny a.s.
Slévárna Heunisch
Pavel Hurník (Slezské divadlo Opava)
Domov Korýtko
Chropyňská strojírna
ELVAC SK (Cemmac)
Webové riešenia
ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEROM: