ELVAC a.s. > Portfolio SK > Software > Riadenie údržby, CMMS / EAM systémy

Riadenie údržby, CMMS / EAM systémy

Spoločnosť ELVAC SOLUTIONS s.r.o. ponúka riešenie CMMS (Computerized Maintenance Management System) / EAM (Enterprise Asset Management) systému - produkt TechIS. Ide o systém vyvinutý na platforme Microsoft .NET a doplnený o príslušné moduly, tak aby plne vyhovoval potrebám informačného systému, ktorý si zákazník vyšpecifikuje.

TechIS sa vyznačuje týmito vlastnosťami

 • efektívna správa technológie
 • preventívne plánovanie údržby a jej riadenie
 • jednoduché sledovanie a vyhodnocovanie porúch technológie
 • predĺženie životnosti technológie
 • zníženie papierovania / náhrada papierových denníkov
 • zvýšenie zodpovednosti pracovníkov za zverenú technológiu
 • integrovaný DMS - dokumentácia je vždy k dispozícii
 • široké možnosti tvorby vlastných zostáv vrátane ich tlače alebo exportu
 • tvorba a zdieľanie štatistík vrátane ich tlače alebo exportu
 • prepojenia na ďalšie systémy (zber dát, podnikové systémy, apod.)
 • notifikácia používateľov systému (email, dashboard)
 • modularita
 • sieťové riešenie
 • jednoduché a prehľadné ovládanie vychádzajúce zo štandardov aplikácií Microsoft Office
 • prívetivý dizajn
 • rozšírenie a úprava vlastností modulov na kľúč

Moduly TechIS

 • Automatická aktualizácia
 • Bezpečnostný modul
 • Záznamy systémových udalostí
 • Evidencia osôb a ich kontaktov
 • Evidencia firiem a ich kontaktov
 • Evidencia lokalít
 • Evidencia pracovných funkcií
 • Evidencia technológie
 • Údržba (CMMS)
 • Evidencia dokumentov (DMS)
 • Evidencia porúch
 • Nástenka
 • Tlačové zostavy
 • Exportný modul
 • Notifikačný modul
 • Delivery modul
 • Napojenie na zber dát
ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEROM: