Servisné služby | ELVAC SK

Servisné služby

Odovzdaním diela naša práca nekončí. Sme schopní:
  • Poskytovať servisnú podporu v rámci SLA v režime 24/7
  • Radiť, kedykoľvek budete potrebovať vďaka službe HotlineHotline
  • Školiť a udržiavať vašich zamestnancov oprávnených na prácu s naším softvérom
  • Automaticky ponúkať aktualizácie a technickú podporu k našim produktom pomocou služby Subscription
  • Monitorovať a dohliadať na beh kľúčových elementov systémov
Čo je to služba SLA?
  • Servisná podpora, ktorá je definovaná servisnou zmluvou - SLA (Service Level Agreement), slúži ako ucelená technická podpora informačného systému, IT infraštruktúry (webový hosting, cloud úložisko a pod.) A alebo IT služby (FTP, email a pod.). ELVAC SOLUTIONS s.r.o. primárne koncipuje túto službu ako prvá úroveň podpory pre dodávaná IT riešení. Cieľom služby je zabezpečiť bezproblémový, spoľahlivý a neprerušovanú prevádzku IT infraštruktúry partnera.
Viac o službe SLA >>> Čo je to služba Hotline?
  • Služba slúži ako podpora koncových užívateľov softvér vyvíjaných spoločnosťou ELVAC SOLUTIONS s.r.o. Podstatou jej fungovanie je poskytnutie pomoci užívateľovi pri riešení bežných či neštandardných situácií počas práce so systémom či jeho správy. Predmetom služby je teda zabezpečenie garantované odbornej pomoci používateľom dodaného systému. Služba teda vytvára jednotné kontaktné miesto pre všetko osoby partnera pracujúce so systémami spoločnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o., na ktoré sa môžu obracať.
Viac o Hotline >>> Čo je to služba Subscription?
  • Služba slúži ako predplatenie technickej podpory pre produkty spoločnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Viac o subscription >>> Čo je to služba Dohľad a monitoring?
  • Pomocou monitorovacieho nástroja dokážeme strážiť kľúčové prvky systému. Služba zabezpečuje včasné odhalenie vznikajúcich problémov pri jeho prevádzke a umožňuje včas reagovať na problémy a zabrániť tak prípadným prestojom.
Viac o službe Dohľad a monitoring >>> Pre koho je školenie?
  • Služba slúži na zaškolenie pracovníkov partnera so systémami dodávaných spoločnosťou ELVAC SOLUTIONS s.r.o. a to ako koncových užívateľov, tak správcov systému. Služba teda urýchľuje zavádzanie nového informačného systému v rámci organizácie partnera odborným preškolením pracovníkov.
Více o školení >>>
ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEROM: