Výroba rozvádzačov NN a elektromontážne práce | ELVAC SK
Výroba rozvádzačov NN a elektromontážne práce

Výroba rozvádzačov NN a elektromontážne práce

Sme významným regionálnym výrobcom a dodávateľom rozvádzačov nn s viac než 20-ročnou tradíciou v odbore. V našom výrobnom programe máme rozvádzače pre energetiku, distribúciu el. energie, kompenzáciu, jednoúčelové a obrábacie stroje, priemyselnú automatizáciu, zber a prenos dát a rozvádzače pre napájanie a riadenie technologických procesov.

Návrh konštrukčného riešenia každého rozvádzača pred spustením jeho vlastnej výroby zákazníkovi predkladáme na vyjadrenie.

Rozvádzače vyrábame v súlade so súborom nových noriem ČSN EN 61439 platným od 09/2014.

Svoje služby ponúkame aj v oblasti realizácie elektromontážnych prác, opráv, skúšok a revízií elektrických zariadení.

Sme držiteľmi príslušných oprávnení Technickej inšpekcie Českej republiky:

Pre činnosti v objektoch spadajúcich pod Štátnu banskú správu sme držiteľmi oprávnenia:

Na základe Vášho dopytu Vám radi spracujeme nezáväznú cenovú ponuku a Vašu zákazku vo vysokej kvalite zrealizujeme.