Riadiace a monitorovacie systémy

system CMOS (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) – CitectSCADA, CitectReports, Prípadová štúdia

monitorovanie a riadenie rádionavigácie (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) – CitectSCADA

Monitorovanie a riadenie IDP BYPASS, CitectSCADA (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) – CitectSCADA

monitorovanie a kontrola rádiovej komunikácie  (Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Brno) – CitectSCADA

Croatia Control

Vývoj softvéru na zákazku

Steelage s.r.o.

Huisman Konstrukce, s.r.o.

Varroc

Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.

iMPROVE iT!

Creative Caps s.r.o.

TechIS

Contipro a.s.

AL INVEST Břidličná, a.s.

Kendrion s.r.o.

VALEO

InfoPanels

SONY PlayStation

Třinecké železárny a.s.

Slévárna Heunisch

Pavel Hurník (Slezské divadlo Opava)

Domov Korýtko

Chropyňská strojírna

ELVAC SK (Cemmac)

HLEDÁME NOVÉ
KOLEGY